BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Dariusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rosińska Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kawałek Inga (Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi; FAOW; Pomorska Sieć LEADER)
Tytuł
Społeczności i organizacje jako środowisko wzmacniania kompetencji społecznych: problemy badawcze i potrzeby praktyki
Communities and Organisations as the Environment for Enhancing Social Competences: Research Problems and Practice Needs
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 5-10, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Kompetencje społeczne, Program LEADER
Social capital, Social competences, LEADER Programme
Abstrakt
W artykule skupiamy się na pytaniach i doświadczeniach, które były dla nas inspiracją do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy i badań. Robimy to w nadziei, że nasze analizy będą pomocne w rozwijaniu zasobów społecznych, a nam samym pozwolą zwiększać kompetencje i umacniać współpracę. Cele, jakie postawiliśmy przed sobą, przygotowując niniejszy tekst, to:
- wskazanie na znaczenie udziału jednostki w społeczności i organizacji dla wzmacniania kompetencji społecznych;
- sformułowanie pytań i problemów dotyczących roli środowiska społecznego i organizacyjnego w zwiększaniu zasobów i kompetencji;
- opisanie głównych zjawisk i mechanizmów działania Lokalnych Grup Działania (LGD) istotnych dla kompetencji społecznych oraz wskazanie potrzeb LGD w tym zakresie. (fragment tekstu)

Social competences are presently considered to be valuable resources of both individuals and whole communities. Their formation and strengthening proceeds intensely in familial and local environments. During local community activation initiatives, groups and organisations encompassing the leaders and persons involved in planning and, subsequently, implementing the changes are usually formed. Due to activities undertaken throughout such projects it is possible to enhance social competences related to the assumption of public roles, social exposure and working in task teams. As a consequence of a growing number of social organisations, the demand for individuals who are socially competent in various areas is also increasing. This area of changes is particularly interesting for science and practice. The observations made can serve to create the tools to diagnose social competences and educational programmes aimed at increasing the competences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn A. (2009), Ewaluacja LEADER: pomiędzy centralizacją a partycypacją, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 115-125.
 2. Arnstein S.R. (1969), A Ladder of Citizen Participation, "Journal of the American Institute of Planners", Vol. 35, nr 4, s. 216-224.
 3. Burzyńska B., Grzyb R., Hołubowska Zdz., Jankowska K., Kawałek I., Matthes S. (2011), Raport o stanie wdrażania osi IV Leader - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim wg stanu na 31.12.2010 r., Pomorska Sieć Leader.
 4. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielski P. (2010), Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności, "Polityka Społeczna" numer specjalny "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 58-62.
 5. Cierpiałkowska L. (2008), Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, w: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 132-151.
 6. Cohen M. (1978), Community Organization and Illustration of Practice, za: Matra Project, www.come.to/matracop, [dostęp 10.01.2011].
 7. Futymski A., Kamiński R. (2008), Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER, Warszawa: PROW 2007-2013.
 8. Futymski A. (2004), Perspektywy wdrożenia Programu LEADER+ w Polsce, niepublikowany maszynopis pracy dyplomowej, Poznań: Akademia Rolnicza.
 9. Goszczyński W. (2009), Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 15-27.
 10. Hanke K. (2009), Lokalna Grupa Działania - sieć czy podsieci?, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 39-48.
 11. Harris V. (2001), Umiejętności pracownika pracującego na rzecz społeczności, za: http://www.sas.engo.pl/animator/val_harris_ani_pol.pdf [dostęp 20.08.2010].
 12. Juroszek L. (2009), Program LEADER w Polsce - zamierzenia i rezultaty, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 81-91.
 13. Kamiński R. (2009), Początki programu LEADER w Polsce - o potrzebie optymizmu i cierpliwości w tworzeniu i ocenie partnerstw lokalnych, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 126-134.
 14. Knieć W. (2009), Władza w Lokalnych Grupach Działania. Pomiędzy realnym a skolonizowanym partnerstwem, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 61-71.
 15. Kowalik S. (1999), Rozwiązywanie problemów społecznych w zbiorowościach zorganizowanych i spontanicznych, w: H. Sęk, S. Kowalik (red.), Psychologiczny kontekst problemów społecznych, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 13-58.
 16. Magryś W. (2009), Porozumienia i sieci lokalnych grup działania, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 107-114.
 17. Rosińska A. (2009), Lokalne Grupy Działania w programie LEADER - perspektywa psychologiczna, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 49-60.
 18. Rosiński D. (2009), Działania partnerskie typu LEADER a kompetencje społeczne jednostki, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 28-38.
 19. Skrzypczak B. (2003), Środowisko lokalne - przestrzeń życia i rozwoju, www.sas.engo.pl [dostęp 10.12.2010].
 20. Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne, Kraków: Wydawnictwo Wolters-Kluwer.
 21. Smykowski B. (2006), Partnerstwa lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w: L. Cierpiałkowska, Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 211-226.
 22. Wasielewski K. (2009), LEADER w Polsce - między ideą a rzeczywistością, w: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 135-142.
 23. Wasielewski K., red. (2009), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu