BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna Izabela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Samoorganizacja i samopomoc jako warunki i skutki aktywności społeczności lokalnych
Self-Organisation and Self-Help as the Conditions and Effects of Local Community Activity
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 10-14, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Społeczności lokalne, Rozwiązywanie problemów
Social capital, Local community, Solving problems
Abstrakt
Obszarem, który stawia nowe wymagania przed władzami samorządowymi i różnego typu specjalistami żyjącymi bądź jedynie zatrudnionymi na terenie, na którym żyje ta społeczność, staje się dzisiaj współpraca z samoorganizującymi się grupami ludzi. Coraz więcej problemów, na jakie natrafiają pojedyncze osoby bądź grupy społeczne, takie jak rodziny, grupy pracowników czy sąsiedzi, a także różne organizacje ma swe źródło nie w braku ich kompetencji czy nieumiejętności współpracy z innymi podmiotami. (fragment tekstu)

Presently the area where local authorities and various specialists face definite challenges is the collaboration with self-organising groups of people. The source of many social problems stems from imperfect legal regulations, maladjusted to our contemporary, ever-changing reality as well as from low legal awareness. Social problems can also be traced back to the disruption of the local labour market, the inadequacy of educational offer for the changing needs of the market, and large numbers of inhabitants unable to satisfy their basic needs as a result of their age, low level of education, poverty, or disability. These problems lead to tensions in local communities. In such a situation no help will be effective in the long term unless it is accompanied by actions targeted at the whole community. Such actions - systemic in character - may be undertaken only in full collaboration with the leaders of self- -organising groups. The paper presents the characterisation and the goals of self-organising groups, the stages of their formation (self-organisation of people, self-organisation of groups, emergence of leaders, self-help inside and outside the group). It also discusses the tasks of specialists concerning the collaboration with such groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska A. (1999), Edukacja jako czynnik zmiany społecznej, w: S. Kowalik, H. Sęk (red.), Psychologiczne aspekty problemów społecznych, Poznań: Wydawnictwo Humaniora, s. 59-80.
 2. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielski P. (2010), Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności, "Polityka Społeczna" - numer specjalny pt. "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 58-62.
 3. Brzezińska A., Potok A., red. (1996), Kształcenie liderów społeczności wiejskich. Warszawa: Fundusz Współpracy.
 4. Brzezińska A.I., Rosiński D., Rycielska L. (2010), Aktywizacja lokalnych społeczności: miejsce dla osób z ograniczeniami sprawności, "Polityka Społeczna" - numer specjalny pt. "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 55-58.
 5. Brzezińska A.I., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (2010a), Diagnoza jako podstawa budowania projektów zmiany sytuacji osób z ograniczeniami sprawności, "Polityka Społeczna" - numer specjalny pt. "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 45-48.
 6. Brzezińska A.I., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (2010b), Diagnoza jako podstawa formułowania rekomendacji dla działań na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, "Polityka Społeczna" - numer specjalny pt. "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 48-51.
 7. Brzezińska A.I., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (2010c), Podstawy konstruowania projektów pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia, "Polityka Społeczna" - numer specjalny pt. "Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności", s. 51-54.
 8. Nowak A. (1996), Bąble nowego w morzu starego. Podwójna rzeczywistość okresu przemian społecznych, w: M. Marody, E. Gucwa-Leśny (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, s. 229-251.
 9. Nowak A., Lebenstein M., Szamrej J. (1993), Bąble modelem przemian społecznych, "Świat Nauki" nr 12, s. 285-311.
 10. Sęk H., Brzezińska A.I. (2010), Podstawy pomocy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 735-784.
 11. Thelen E. (2005), Dynamic systems theory and the complexity of change, "Psychoanalytic Dialogues", Vol. 15(2), s. 255-283.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu