BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejczak Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury
Agriculture and Rural Areas as a Source of Public Goods - Literature Survey
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 121-134, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dobra publiczne, Obszary wiejskie, Przegląd literatury, Rolnictwo
Public goods, Rural areas, Literature review, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie założeń teorii dóbr publicznych i odniesienie ich do rolnictwa i obszarów wiejskich jako ich dostawców na przykładzie dotychczasowej literatury naukowej zarówno polskiej jak i anglojęzycznej. Dodatkowym celem jest analiza metod analizy dóbr publicznych w rolnictwie w kontekście osiągnięć nowej dziedziny badań ekonomicznych - tzw. ekonomii eksperymentalnej. (fragment tekstu)

The aim of the elaboration is to qualify the assessments of public goods theory and its reference to agriculture and rural areas as providers based on an example of achievements to date of Polish and English science literature. In addiction the article deals with the method of analyses the public goods theory in agriculture in the context of the latest new economy accomplishments so-called experimental economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOWICZ M., 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin - Polonia. vol. LX, section E. Lublin.
 2. ANDERSON G.. ŚLESZYŃSKI J., 1996: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa.
 3. BRUECKER J.K., 1982: A test for allocative efficency in the local public good sector. Journal of Public Economics nr. 19, str. 311-331.
 4. BRUNSTAD R.J, GAASLAD I., VARDAL E., 1995: Agriculture as a provider of public goods: a case study of Norway. Agricultural Economics nr 13, str. 39-49.
 5. BRUNSTAD R.J, GAASLAD I., VARDAL E., 2005: Multifunctionality of agriculture: an inquiry into the complementarity between landscape preservation and food security. European Review of Agricultural Economics, vol. 32, nr 32, str. 469-488.
 6. DELLER S.C., 1990: Pareto-effi ciency and the provision of public goods within a rural setting. Growth and Change, nr 04/1990. Wyd. University of Maine, Maine, USA.
 7. FIEDOR B. (red.), 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. GARROD G., WILLIS K., 1999: Economic valuation of the environment. Wyd. Edward Elgar, Northampton, USA.
 9. HALL C., VITTIE Mc A., MORAN D., 2004: What does the public want from agriculture and the countryside?. A review of evidence and methods. Journal of Rural Studies nr 20, str. 211-225.
 10. JAKUBOWSKI M., 2005: Dobra publiczne i dobra wspólne. [w] Wilkin J. (red.), 2005: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Wyd. Scholar, Warszawa.
 11. KOPCZEWSKI T, MALAWSKI M., 2007: Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania. Decyzje nr. 8, grudzień 2007.
 12. ŁOJEWSKI S., 2007: Ekonomia zasobów i środowiska. Wyd. KPSU, Bydgoszcz.
 13. MAJEWSKI E., 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 14. OECD, 2001: Multifunctionality. Towards an Analytical Framework. OECD Publishing, Paryż.
 15. PATRICK M., 2006: Why and how should the government finance public goods in rural areas. A review of arguments. Materiały konferencyjne 46. Kongresu Niemieckiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa, 4-6.10.2006 r., Giessen, Niemcy.
 16. RUNOWSKI H., 2005: Systemy rolnictwa w scenariuszu przyszłości. Materiały konferencji "Polska Wieś 2025 - Wizja Rozwoju", IRWIR PAN, Warszawa.
 17. SADOWSKI A., 2009: Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12) 2009, Warszawa.
 18. SAMUELSON A.P., 1954: A pure theory of public expenditure. The review of Economics and Statistics, Nr 36, str. 387-389.
 19. STIGLITZ J.E., 2004: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. UNNEVEHR L.J., 2004: Mad cows and Bt potatoes: global public goods in the food system. American Journal of Agricultural Economics nr 5(86), str. 1159-1166.
 21. WILKIN J., 2005: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Wyd. Scholar, Warszawa.
 22. WILKIN J., 2005: Lepszy świat - polska wieś za 25 lat. Materiały konferencji "Polska Wieś 2025 - Wizja Rozwoju", IRWIR PAN, Warszawa.
 23. WOŚ. A., ZEGAR J.S., 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 24. ZEGAR J.S., 2008: Konkurencyjność ekonomiczna (rynkowa) i konkurencyjność społeczna. Roczniki Naukowe Seria, zeszyt 1. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 25. ŻYLICZ T., 2009: Ekonomia eksperymentalna. Artykuł na stronie internetowej http://ekonomiaeksperymentalna. edu.pl, odczytane 20.07.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu