BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konarski Marcin (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Udzielenie zezwolenia na powołanie członka rady nadzorczej powszechnego towarzystwa emerytalnego
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 189-202
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Towarzystwa emerytalne, Regulacje prawne, Prawo administracyjne
Supervisory board, Pension fund companies, Legal regulations, Administrative law
Abstrakt
Artykuł dotyczy postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na powołanie członka rady nadzorczej powszechnego towarzystwa emerytalnego. Autor przedstawił analizę przykładowego wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Artykuł prezentuje m.in. sposób przeprowadzania postępowań administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonującą zadania z zakresu reglamentacji administracyjnoprawnej wobec powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 682-683.
 2. J. Borkowski, Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego administracyjnego na tle europejskim, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. 9, B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010, s. 60 i n.
 3. M. Dyl, w: A. Szumański (red.), System prawa prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006, s. 814 i n.
 4. B. Hołyst (red.), Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 391.
 5. M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. 1, Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 213 i n.
 6. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 429.
 7. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998, s. 200 i n.
 8. P. Osowy, Kontrola administracji publicznej w sądowym postępowaniu cywilnym (zarys problematyki), w: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 256-287.
 9. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 278-288.
 10. M. Sawczuk, Teoria ogólna procesu, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 2, Lublin 1998, s. 190 i n.
 11. A. Trela, M. Sowa (red.), Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowo-administracyjnym, Warszawa 2007, s. 51.
 12. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 18-29 oraz 266-276.
 13. Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, "Państwo i Prawo" 1987, nr 12, s. 15-28.
 14. Z. Ziembiński, Typologia naruszeń praworządności, "Państwo i Prawo" 1992, nr 8, s. 20-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu