BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie wybranych narzędzi analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów terminowych na pszenicę
The Application of Technical Analysis Tools in Price Predictions on the Wheat Futures Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 85, s. 147-159, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty terminowe, Zboża, Prognozowanie cen, Analiza techniczna
Fixed-period contracts, Corn, Prediction of prices, Technical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest wykazanie, iż zaawansowane narzędzia analizy technicznej oparte na ciągu liczb Fibonacciego pozwalają na wyznaczenie nie tylko kierunku, ale także zasięgu przyszłego ruchu cen na rynku kontraktów terminowych na pszenicę. Analiza techniczna została wykonana w platformie XTB-trader, gdzie kontrakty terminowe na pszenicę wyceniane są za 100 buszli (1 buszel to objętościowo ok. 35,238 litra). Badania przeprowadzono na danych dziennych z okresu październik 2008 r. - październik 2010 r. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to show that advanced technical analysis tools which are based on the Fibonacci ratios can be used to identify the trend's direction on the wheat futures market. The research methods are based on the identification of the support and resistance levels using the selected tools for technical analysis. The data used in study cover the period form October 2008 to October 2010. The analysis has been carried out in the technical analysis software - XTB trader. The paper discusses the selected technical analysis tools and presents their application in price forecasting on the wheat futures market. The implementation of Fibonacci retracements, Fibonacci projections and Fibonacci fan has been shown. The research has revealed that forecasts formulated using the tools of technical analysis are accurate and reliable. It amounts that the technical analysis is effective in price predictions on the wheat futures market or there is sufficiently large number of market's participants who use technical analysis and by applying the same tools and methods they push the price in the same predicted directions. This is so called self-fulfilling prophecy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DANIELEWICZ P. 2006: Geometria Fibonacciego, WIG-Press, Warszawa, str. 22-36.
  2. ELDER A. 2005: Zawód inwestor giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Oficyna ekonomiczna, Kraków, str. 96-97.
  3. GATELY E. 1999: Cena i czas. Zarys metod analizy technicznej, Biblioteka inwestora, Warszawa, str. 78.
  4. GAYED M. 1990: Intermarket analysis and investing. Integrating economic, fundamental and technical trends, New York Institute of Finance, New York, str. 344.
  5. GORTON G., ROUWENHORST K.G. 2004: Facts and fantasies about the commodity futures, National Berau of Economic Research, Working Paper 10595, June 2004, str. 28.
  6. MURPHY J.J. 1999: Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa, str. 1-2.
  7. PECK A.E. 1980: The Role of Economic Analysis in Futures Market Regulation, American Journal of Agricultural Economics 62, str. 1037-1043.
  8. PLUMMER T. 1995: Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa, str. 124.
  9. STEVENS L. 2002: Essentials technical analysis. Tools and techniques to spot market trends, John Wiley & Sons, Inc., New York, str. 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu