BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Łukasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
O możliwości i trybie przesłuchiwania świadków, ubezpieczonych oraz płatnika składek w trakcie kontroli płatnika składek prowadzonej przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
About the Possibility and Mode of Examination of Witnesses, the Insured and the Payer in the Inspection Carried Out by the Social Insurance Institution
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2014, nr 10 (4), s. 21-25
Słowa kluczowe
Składki ubezpieczeniowe, System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne, Kodeks postępowania administracyjnego, Kontrola
Insurance premium, Social insurance system, Social insurance, Code of Administrative Procedure (CAP), Control
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie możliwości przeprowadzenia i trybu przesłuchania świadków, ubezpieczonych oraz płatnika składek w trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W publikacji omówiono także kwestie związane z prawem do dochodzenia przez osoby wezwane zwrotu należności związanych ze stawiennictwem na kontrolę.

The purpose of this article is to discuss of the possibility and mode of examination of witnesses, the insured and the payer in the inspection carried out by the Social Insurance Institution. They pointed to the concerns associated with the use of existing laws and formulated proposals de lege ferenda. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Kostrzewa, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX/el. 2014.
  2. J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń - Warszawa 2007, s. 479.
  3. A. Wróbel, Komentarz do art. 56 k. p. a., LEX/El. 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu