BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń - opinie i postawy
Farmers Towards Risk and Agricultural Insurance - Attitudes and Opinions
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 320-328, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ryzyko w rolnictwie, Ubezpieczenia rolnicze
Arable farm, Risk in agriculture, Agriculture insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono opinie rolników na temat stosowanych obecnie i rozważanych na przyszłość metod ograniczania ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż niewielki odsetek rolników korzysta z ubezpieczeń rolnych, chociaż znaczna część badanych deklaruje zmiany w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Farmers face several types of risk in their agricultural activity. Most of interviewed farmers faced unexpected losses in their production in last few years. The main reason of the loses was drought. Only few farmers used active methods of risk protection like agricultural insurance, however a lot of farmers declared implemented insurance in their farms in the futures, mainly due to the new law obligation. Farmers' opinions about modern methods of risk reduction turned out to be rather negative. The main reason of this situation seems to be lack of knowledge. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gazeta Ubezpieczeniowa. 2009: on line: Ubezpieczenia rolne: PZU wystawia coraz więcej polis, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32756&Itemid=235.
 2. Guba W., Majewski E. 2008: Priorities for eastern EU agriculture from an income stabilization point of view. [In:] Income Stabilization in a changing agricultural Word: policy and tools. Warszawa.
 3. Jaworski M. 2009: 100 mln składek z polis ubezpieczeniowych. Gazeta Prawna, 18 listopada.
 4. Klimkowski C. 2002.: Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3(289-290), 47-63.
 5. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk: Rolniczych, seria G, tom 96, z.1.
 6. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. 2008: Methods of risk protection used by Polish farmers. [In:] Income Stabilization in a changing agricultural Word: policy and tools. Warszawa.
 7. Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R., Lien G. 2004: Coping with Risk in Agriculture. CABI Publishing, Wallingford.
 8. Lien, G., Flaten O., Korsaeth A., Schuman K.D., Richardson J. W., Eltun R. 2005: Comparison of Risk in Organic, Integrated and Conventional Cropping Systems in Eastern Norway. [In:] Developing Entre-preneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way. 15th IFMA Congress. Campinas, Brazil: 168-179.
 9. Majewski E. Wąs A. Cygański Ł. 2008: Czynniki ryzyka w gospodarstwie rolniczym. [W:] Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. PW raport nr 113: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGZ-PIB, Warszawa.
 10. Marciniak E. 2007: Działanie strategiczne administracji krajowej wraz z analizą narzędzi zarządzania ryzykiem na przykładzie danych z 2006 roku. Praca dyplomowa MBA, SGGW, Warszawa.
 11. Palinkas P., Szekaly C. 2008: Farmer's perceptions on risk and crisis management. [W:] Meuwissen M., Asseldonk M., Huirnr R (red.). Income stabilization in European Agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen.
 12. Saganowski Т. 1998. Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa.
 13. Smiglak M. 2007: Identyfikacja i wykorzystanie rynkowych metod zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Rozprawa doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 14. Sulewski P. 2008: Percepcja ryzyka a narzędzia jego ograniczania. [W:] Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. PW raport nr 113: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGZ-PIB, Warszawa.
 15. Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 2008: Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.
 16. Zdrojewski K. 2006: Ubezpieczenia rolne w Polsce i perspektywy ich rozwoju. Hasło Ogrodnicze nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu