BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Reżim technologiczny w produkcji żywca wieprzowego
Technological Regime in Production of Pigs for Slaughter
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 329-336, rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mięsa, Technologia produkcji żywności, Wyniki badań, Dobrostan
Production of meat, Food production technology, Research results, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące reżimu technologicznego w produkcji żywca wieprzowego. Analizą objęto 50 gospodarstw trzodowych o zamkniętym systemie chowu. Z badań wynika, że w części gospodarstw w Polsce, specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, nie są spełniane wszystkie wymogi w zakresie technologii produkcji i dobrostanu zwierząt. Więcej uwagi rolnicy przywiązują do prawidłowego żywienia zwierząt niż do warunków ich utrzymania. Najwięcej informacji na temat technologii produkcji dostarczają rolnikom pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the basic requirements of technological regime in production of pigs for slaughter and areas in which this regime is not kept. The analysis covered 50 agricultural farms with closed system of breeding which kept more then 50 sows or produce more then 1000 pigs. The research shows that part of farms specialized in pig production do not keep all requirements of chosen technology. More attention is paid for proper feeding that to he conditions of animals keeping. It shows that keeping the technological regime might improve the economic results of those farms. The basic source of information about the technology for farmers is extension service. Solely farmers are using knowledge directly delivered by universities and agricultural schools, which indicates the need of better connection science and practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowicz Т. 2007: Woda i jej rola w żywieniu świń. Wiadomości Rolnicze Polska, nr 5(33), s. 14.
 2. Czajkowski Z. 1971: Zoohigiena ogólna. PWRiL, Warszawa.
 3. Dobrzański Z., Kołacz R. 1996: Przewodnik do ćwiczeń z zoohigieny. Wydawnictwo AR, Wrocław.
 4. Eckert R. 2005: Oddzielny tucz loszek i wieprzków. Trzoda Chlewna, nr 11, s. 21-23.
 5. Hutnik E., Mulica E. 200б: Wpływ zastosowanych urządzeń na gabaryty budynków dla trzody chlewnej w sektorze reprodukcyjnym. Inżynieria Rolnicza, nr 3, s. .13-20.
 6. Klepacki B. 1990: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej). Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW-AR, Warszawa.
 7. Klepacki B. i in. 1998: Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej i jego skutki. Praca zbiorowa. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 8. Kulisiewicz J., Blicharski Т. 1997: Trzoda chlewna. [W:] Krzyżewski J. i Reklewski Z. (red.) Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Wyd. "Fundacja Rozwój SGGW", Warszawa, s. 143-204.
 9. Olszewska H., Kluczek J.P., Dębicka M. 1985: Elektrolity w surowicy i pełnej krwi karmiących macior w warunkach zróżnicowanego mikroklimatu. Bydgoskie Tow. Nauk. Prace Wydz. Nauk Przyrodniczych, seria B, nr 32, Bydgoszcz, s. 135-144.
 10. Rokicki E., Masłowska J. 1985: Zoohigiena. PWRiL, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., nr 167, poz. 1629).
 12. Traczykowski A. 2008: Mikroklimat w chlewni. Farmer, nr 11. http://www.farmer.pl/srodki-pro-dukcji/budynki-inwestycje/mikroklimatwchlewni, e87d3c4d7ae63949fcc4.html?sbno=2
 13. Urynek M. 1998: Rola profilaktyki i higieny w poprawie efektywności produkcji świń. Wieś Jutra, nr 1(1), s. 34-38.
 14. Walczak J., Urbańczyk J., Szewczyk A. 2004: Chów trzody chlewnej metodami ekologicznymi. Wyd. Krajowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu