BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworniak Jan (Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego)
Tytuł
Strategie finansowania spółdzielni mleczarskich
Financial Strategies in Dairy Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 82, s. 203-213, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Strategia finansowa, Kondycja finansowa
Cooperative creameries, Financial strategy, Financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena efektywności strategii finansowania aktywów spółdzielni mleczarskich. Badaniem objęto 60 spółdzielni mleczarskich, a okres analizy obejmuje lata 2000-2008. Dobór spółdzielni mleczarskich do badań był celowy. Do badań przyjęto spółdzielnie ogłaszające sprawozdania finansowe, z których zarządzający wyrazili zgodę na udzielenie dodatkowych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych. (fragment tekstu)

The elaboration presents chosen results of conducted research in dairy cooperatives in the 2000-2008 in aspect of efficiency of financial strategies. It evidenced the increased progression of improvements in cooperatives profitability. The strongest influence of these ratios was noticed in dairies which had had the highest equity and shareholders funds. Furthermore in these group noted also weaker relation between these funds and financial liquidity, whereas this financial indicator recorded stability and favorable level comparing to remain groups. The cooperative dairies which noticed higher profits and equity capital, decided to enlarge shareholders funds. It had resulted in secure of further development conducted activity. The application of net profit in cooperatives was useful in effectiveness' of financial situation assessment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DYKA S., GRZEGORZEWSKI P. 2000: Zarządzanie spółdzielnią. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
  2. DWORNIAK J. 2008: Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Praca doktorska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Warszawa.
  3. DWORNIAK J. 2009: Fundusze własne a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 78.
  4. FRANC-DĄBROWSKA J. 2006: Poziomy wyniku finansowego miarą sytuacji finansowej przedsiębiorstw w warunkach rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540.
  5. PIETRZAK M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. WASILEWSKI M., DWORNIAK J. 2007: Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, Tom 93, Zeszyt 2, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu