BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smykowski Błażej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Samoorganizujący się system lokalny a problem edukacji i wychowania
Self-Organizing Local System and the Issue of Education and Upbringing
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 17-19, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Współpraca, Społeczności lokalne, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Edukacja
Cooperation, Local community, Person's role in society, Education
Abstrakt
Organizujące się do wspólnego działania społeczności są dobrym tłem dla wychowania dzieci. Przekaz domu czy szkoły o wartości współpracy jest wtedy pełen treści pochodzących z bliskich im sytuacji. Nie trzeba wtedy przekazu o wartości współpracy uwiarygodniać. Kiedy dziecko rozwija się w obecności ludzi współpracujących ze sobą, wrasta w tego typu sytuacje w sposób naturalny. Powszechność współpracy powoduje, że dla opanowania jej wystarczają najprostsze formy uczenia się - uczenie się od innych poprzez obcowanie z nimi. W ten prosty sposób nabywana jest postawa prospołeczna, opanowywane są wiedza i umiejętności służące współpracy. Dziecko "nasiąkając" przykładami społecznej współpracy, niepostrzeżenie włącza się w społeczność ludzi współpracujących ze sobą. (fragment tekstu)

Among the methods used to prepare children to social life is modelling behaviours based on collaboration. One of the new forms in the area is partnership. The aim of promoting local partnerships and assisting in their formation is to enable local environments to cope with their problems autonomously. As a result, their resourcefulness increases, ties of partnership are created, which, in turn, transforms local communities into healthily functioning centres of life and development.The educational function of the local environment is particularly significant. Its essence is assuring conditions needed to increase children's confidence in others and to promote their pro-social attitude when they cope with difficult situations. A child who on numerous occasions has experienced that people are never left alone with their problems will not be intimidated by his/her own problems. If children see people collaborating in various situations they will also be willing to collaborate with others in the future. Furthermore, if they participate in a satisfactory way in collaboration with others they have a chance to learn what personal and social benefits such activities entail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aries Ph. (1995), Historia dzieciństwa, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
 2. Duriasz-Bułhak J., Milewski R. (2003), Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.
 3. Erikson E.H. (1995), Zabawa i aktualność, w: A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i w świecie języka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 232-269.
 4. Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 5. Helming E. (2004), Partnerstwo lokalne w zintegrowanym rozwoju regionalnym, "Informator europejski" nr 9, s. 1-3.
 6. Kłakówna Z.A. (2010), Reformatorskie sukcesy i porażki w dziedzinie edukacji szkolnej, w: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 15-25.
 7. Krzychała S. (2010), Czy polska szkoła jest już "przystosowana" do działania w stanie niekończących się reform?, w: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 49-53.
 8. Mendel M. (2002), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
 9. Smykowski B. (2006), Partnerstwa lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w: L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 211-226.
 10. Smykowski B. (2009), Dynamika kontekstu społecznego w okresie dzieciństwa i dorastania, w: B. Ziółkowska (red.), Opętanie (nie) jedzeniem..., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 11-26.
 11. Sobolewski A., Krzewicka R., Och G., Olszowska-Urban J., Piekutowski J., Podławiak G., Sobolewski T. (2007), Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Warszawa: ZWP MPiPS.
 12. Truszczyński J. (2010), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności, w: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 9-14.
 13. Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu