BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszecki Krzysztof (Radca prawny)
Tytuł
Działania korygujące i minimalizujące w ocenie oddziaływania na środowisko
Źródło
Aura, 2012, nr 7, s. 7-8
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska, Regulacje prawne
Natural environment, Environmental protection, Legal regulations
Abstrakt
Podstawowymi wytycznymi skutecznej ochrony środowiska w praktyce są zasady ochrony środowiska. W przypadku badania wpływu konkretnych przedsięwzięć na środowisko najważniejszą rolę wśród nich odgrywają dyrektywa zrównoważonego rozwoju oraz zasada przezorności. Pierwsza z nich w polskim systemie prawnym znajduje umocowanie w art. 5 Konstytucji RP, który przewiduje, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Druga natomiast wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowiącego, że "Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze." Z postanowień przytoczonych rozwiązań prawnych wynika więc, że wszelkie działania mogące mieć wpływ na stan środowiska powinny być podejmowane w sposób niezwykle przemyślany, przy zastosowaniu takich rozwiązań, które będą miały charakter najmniej inwazyjny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu