BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knieć Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Goszczyński Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi
Conditions for Rural Community Development: the Results of Studies on Local Action Groups and Partnership Groups
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 24-27, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Aktywizacja obszarów wiejskich, Ludność wiejska, Lokalna Grupa Działania (LGD), Współpraca
Activation of rural areas, Rural population, Local Action Group, Cooperation
Abstrakt
Trudno jednoznacznie ocenić potencjał Lokalnych Grup Działania i Grup Partnerskich w aktywizacji społeczności lokalnych. Badania, na których bazuje ten artykuł, wskazały jednak na podstawowe elementy wpływające na zaangażowanie mieszkańców w działania partnerstw. Z pewnością mamy do czynienia z mobilizacją entuzjazmu i aktywności lokalnych liderów i przedstawicieli już istniejących organizacji pozarządowych. Stabilność finansowania oraz zinstytucjonalizowana struktura (sekretariaty) dają gwarancję trwałości struktur badanych organizacji. Tym samym mieszkańcy wsi zyskują organizacje, które posiadają potencjał, mogą w zorganizowany sposób wspierać ich aktywność. (fragment tekstu)

Social sciences have pointed to the phenomenon of social activation as an indispensable element of the development of rural areas for years. This postulate gained considerable importance when change programmes basing on grass-roots movements and the involvement of rural inhabitants emerged. The paper aims at evaluating, assessing the conditions for activation processes linked to the development of Local Action Groups and Partnership Groups. The results of representative quantitative research and in-depth case studies reveal the specificity of rural grass-roots movements in Poland. On the one hand, we witness the enthusiasm and initiative of actors who were previously excluded from actions aimed at the development of local communities. On the other hand, the bureaucratization of the functioning of partnerships, the dominant role of the public sector as well as the dependency of the activity on the sources of financing lead to the distortion of local community activation processes. Thus, the capability of transcending institutional limitations and systemic legacy becomes a key factor influencing the quality of civic actions in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cawley M. (2002), W poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w Irlandii, w: W. Knieć (red.), Socjologia wsi w Irlandii, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s.125-143.
  2. Kaleta A. (1998), Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, w: A. Kaleta (red.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 45-63.
  3. Knieć W. (2009), Władza w Lokalnych Grupach Działania - pomiędzy realnym a skolonizowanym partnerstwem, w: K. Wasilewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, s. 61-72.
  4. Marsden T. (2003), The condition of rural sustainability, Assen: Van Gorcom.
  5. Pietrzycka-Reeves D. (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław: Wydawnictwo Fundacja Nauki Polskiej.
  6. Zajda K. (2010), Lokalne Grupy Działania jako nowa forma współpracy mieszkańców wsi, w: H. Podedworna (red.), Nowe inspiracje socjologii wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 201-214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu