BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samson Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na niektóre zagadnienia dotyczące kompensacji szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Impact of Supreme Court Case Law on some Issues Concerning Damage Compensation from the Mandatory Liability Insurance of Motorists
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 3, s. 136-148, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Orzecznictwo sądu, Działalność ubezpieczeniowa, Amortyzacja
Judicial decision, Insurance activity, Amortization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Abstrakt
W niniejszym artykule oceniano wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kompensację szkód komunikacyjnych w zakresie najmu pojazdu zastępczego i zastosowania amortyzacji części użytych do naprawy. W publikacji skonfrontowano stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych przedstawione w raporcie Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych z wybranymi publikacjami o odmiennych wnioskach oraz oceniono z prawnego punktu widzenia miejsce uchwał Sądu Najwyższego w porządku prawnym i praktyce likwidacji szkód.(abstrakt oryginalny)

This paper assesses the impact of Supreme Court case law for motor liability compensation in terms of a replacement vehicle rental and use and the depreciation of the parts used for repair. The paper compares the position of Insurance Ombudsman presented in the report The Case Law of the Supreme Court and the Practice of Handling Motor Insurance Claims with selected publications containing other proposals, and assesses the legal position of the decisions of the Supreme Court regarding the principles and practice of settling claims.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Daszewski, A., 2013, Problematyka ustalania wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd mechaniczny (amortyzacja, części oryginalne) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 14.
  2. Fuchs, D., 2012, Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu a kwestia amortyzacji części zamiennych użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1, https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2012/fuchs.pdf [dostęp: 8.12.2014].
  3. Fuchs, D., Kowalewski, E., Wałachowska, M., Ziemiak, M.P., 2012, Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2012/fuchs_i_inni.pdf [dostęp: 8.12.2014].
  4. Kowalewski, E., 2011, Uprawnienie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym do pojazdu zastępczego - ujęcie prawnoporównawcze, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu