BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ekonomiczne konsekwencje reformy podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 2008 dla sektora finansów publicznych
Economic Consequences of Natural Person's Income Tax Reform after 2008 for Public Finance Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 447-455, tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Reforma podatkowa, Finanse publiczne
Public finance sector, Individual income tax, Tax reform, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z najbardziej fiskalnych podatków w Polsce. Wpływy z tego podatku zasilają budżet państwa, budżety samorządu terytorialnego oraz w przeważającej części finansują świadczenia w dziedzinie ochrony zdrowia. Dlatego też reforma PIT powinna uwzględniać przede wszystkim sytuację finansową podmiotów sektora finansów publicznych. Spadek dynamiki dochodów z tego podatku może mieć niekorzystny wpływ na poziom zaspokajania potrzeb publicznych. Równocześnie PIT jest bezpośrednim podatkiem, którego skutków doświadcza grupa ponad 24 milionów Polaków. Stąd też przez wpływowe siły podejmowane są różnorakie działania mające na celu zmniejszenie fiskalności tego podatku. Władza publiczna często takim naciskom ulega.(abstrakt oryginalny)

Natural persons' income tax is one of the most fiscal taxes in Poland. Incomes generated by this tax feed state budget, local governments' budgets, as well as, in majority, finance services in the health protection field. That is why PIT reform should take into consideration a financial situation of entities from the public finance sector. The decline of income dynamics from this tax may have unfavorable influence on the level of public necessities fulfillment. At the same time, PIT is a direct tax, which result is experienced by over 24 millions of Poles. This is why influential forces take varied actions in order to decrease fiscality of this tax. The state often succumbs to this influence. The goal of this paper is to present economic consequences of changes in PIT construction made after 2008. Księga1.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ślebocka M., Zmiany w PIT i ich wpływ na dochody budżetowe w latach 2004-2006, [w:] Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu