BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szacowanie podstawy opodatkowania - wybrane problemy
Tax Base Assessment - Chosen Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 456-463, bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Finanse publiczne
Taxation, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy przyczynił się do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych. Sposobem zwiększenia wpływów podatkowych może być przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Jednym ze sposobów jest szacowanie podstawy opodatkowania. W artykule wymieniono metody szacowania podstawy opodatkowania. Wskazano na czynniki wpływające na możliwość ich zastosowania. Zaproponowano sporządzenie szczegółowych zasad dotyczących metody szacowania podstawy opodatkowania.(abstrakt oryginalny)

The financial crisis has caused the increase of public deficit. The way of increasing of tax income can be the counteracting of the tax fraud. One way is the tax base assessment. The methods of the tax base assessment are presented. The factors influencing the using of the methods of the tax base assessment are described. Drawing up of precise rules for the methods of the tax base assessment are proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2008, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2008.
 2. Dauter B., Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, Warszawa 2007.
 3. Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Rok 2008, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 4. Kosikowski C. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 5. Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej (1,) "Przegląd Podatkowy" 2010a nr 10.
 6. Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej (2) "Przegląd Podatkowy" 2010b nr 11.
 7. Sowiński R., Metody oszacowania podstawy opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2003 nr 7.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005 nr 8, poz. 60 ze zm.
 9. Wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt I FSK 1448/08, opublikowany w www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 10. Wyrok NSA w Warszawie z 14 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1067/08.
 11. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 maja 2009 r. sygn. akt II FSK 1794/08 opublikowany w "Lex" nr 522050.
 12. Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2002 r. sygn. akt. I SA/Gd 28/99.
 13. Wyrok NSA z dnia 9 listopada 1999 r. w Białymstoku sygn. akt 1041/98 SA/Bk niepublikowany.
 14. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 960/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 15. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Gl 1026/09, opublikowany "Lex" nr 559419.
 16. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 909/09, opublikowany "Lex" nr 559372.
 17. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2009 r. sygn. akt I SA/Po 518/09, opublikowany "Lex" nr 533803.
 18. Wyrok z dnia 24 czerwca 2009 r. WSA w Białymstoku sygn. akt. I SA/Bk 206/09 opublikowany "Lex" nr 511434.
 19. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 538/08, opublikowany "Lex" nr 496200.
 20. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Lu 533/08, opublikowany "Lex" nr 500783.
 21. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Go 23/09, opublikowany "Lex" nr 491956.
 22. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 527/08, opublikowany "Lex" nr 483151.
 23. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2009 r. sygn. akt. I SA/Gd 409/08, opublikowany "Lex" nr 475261.
 24. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2008 r. sygn. akt. I SA/Wr 68/08, opublikowany "Lex" nr 488021.
 25. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 maja 2008 r. sygn. akt. I SA/Łd 14/08, opublikowany "Lex" nr 456697.
 26. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. sygn. akt. III SA/Wa, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu