BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej
The Consequences of Different Interpretations of the Rules on Vat for the Furniture Industry
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 3, s. 161-174, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Rynek meblarski
Income tax, Value Added Tax (VAT), Furniture market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Supreme Administrative Court
Abstrakt
Brak mechanizmów prowadzących do zapewnienia jednolitej wykładni przepisów prawa podatkowego stanowi istotne ryzyko w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców. Trwający ponad dwa lata spór interpretacyjny dotyczący stawki podatku od towarów i usług, którą objęte są usługi montażu trwałej zabudowy meblowej, jest tego aktualnym przykładem. Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest podstawą starania się o zwrot nadpłaconego podatku, a ponadto zmienia sytuację na rynku meblarskim poprzez zmniejszenie sytuacji niepewności prawnej i ekonomicznej. Konsekwencje rozbieżnych interpretacji dotknęły jednak zarówno branży, jak i konsumentów, którzy w wielu wypadkach niesłusznie zapłacili wyższą cenę za otrzymane świadczenie.(abstrakt oryginalny)

The lack of any mechanisms to ensure a uniform interpretation of tax law is a significant risk for the business activities of Polish enterprises. A disputed interpretation lasting more than two years, concerning the rate of tax on goods and services for installing furniture systems, is a current example of this problem. The Supreme Administrative Court can decide on disputes, and this is favoured by entrepreneurs as it can be the basis for applying for a tax refund as well as change the situation of the furniture market by reducing legal uncertainty and economic risk. The consequences of earlier divergent interpretations, however, affect both industry and consumers, who in many cases wrongly paid a higher price for the service received.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska-Czernek, I., 2013, Wykładnia prawa podatkowego w Unii Europejskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Bartosiewicz, A., 2013, VAT. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Brzeziński, B. (red.), 2013, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. DIS, 2014, Interpretacja indywidualna z 4 lutego 2014 r., sygn. ITPB2/415-1033/13/IL - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
 5. Etel, L., 2013, Komentarz do art.72 ustawy - Ordynacja podatkowa, w: Brolik, J., Dowgier, R., Etel, L., Kosikowski, C., Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S., Stachurski, W. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Jaśkowska, M., Wróbel, A., 2014, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 00.98.1071), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Kapica, J., 2012, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4997 w sprawie wadliwych decyzji wydawanych przez organy podatkowe, Warszawa.
 8. Militz, M., 2014, Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?, Przegląd Podatkowy, nr 1, s. 25-30.
 9. Pietrzak, A., 2013, Zasady stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług przy budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowie budynku mieszkalnego, Doradca Podatkowy, nr 3, s. 30-31.
 10. Rzecznik Generalny, 2005, Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, w opinii z dnia 12 maja 2005 r. do sprawy C-41/04, Levob Verzekeringen BV,OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien.
 11. Rzecznik Generalny, 2012, Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 12 września 2012 r. (1) Sprawa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH przeciwko Finanzamt Lüdenscheid.
 12. Święch, K., 2013, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Wesołowski, P., 2013, Opodatkowanie usługi budowlano-montażowej wraz z materiałami i towarem jedną stawką podatku od towarów i usług, Doradca Podatkowy, nr 10, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu