BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potoczek Natalia (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Empowering Employees in Process-Oriented Organisations
Źródło
Management Business Innovation, 2010, vol. 6, s. 42-51, tab., bibliogr. s. 50-51
Słowa kluczowe
Oczekiwania klientów, Empowerment, Procesowe podejście do zarządzania, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Customer expectations, Empowerment, Process-oriented approach, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Empowerment jest jedną z kluczowych metod zarządzania we współczesnych organizacjach. Wdrożenie metody związane jest jednak z tworzeniem odpowiednich warunków organizacyjnych. W artykule przedstawiono charakterystyki organizacji klasycznych zorientowanych funkcjonalnie i współczesnych zorientowanych procesowo, a następnie zanalizowano możliwości zastosowania w tych organizacjach empowermentu. Zidentyfikowano bariery, koszty i korzyści jakie wiążą się z uprawamacnianiem pracowników. Wdrożenie empowermentu świadczy o wysokich kompetencjach organizacji, a także przyczynia się do ich rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na szybkość podejmowania decyzji i elastyczność działania i reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów zewnętrznych i wewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

Empowerment is one of key management methods in contemporary organizations. The implementation of this method, however, is connected with creation of appropriate organizational conditions. In this article the characteristics of classical function-oriented organizations and contemporary process-oriented ones were presented, then the possibilities of applying empowerment in these organizations were analyzed. Barriers, costs and benefits of empowering employees were identified. The implementation of empowerment proves high competencies of an organization as well as it contributes to their development. Special attention was paid to the speed of making decisions and flexibility of acting and reacting to changing expectations of external and internal customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair, C.B., Murray, B.A. (2002). Radykalna reorganizacja firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Becker, J., Kugeler, M., Rosemann, M. (2003). Process management. A Guide for the Design of Business Processes, Berlin Heiderberg New York : Springer-Verlag.
 3. Brilman, J.(2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Blanchard, K.H., Carlos, J.P., Randolf, A. (2001). Empowerment Takes More Than a Minute, Berrett-Koehler Publishers.
 5. Conger, J.A., Kanungo, R.N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of Management Review, 1988 /13, pp. 471-482.
 6. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Hammer, M. and Champy, J.A. (1990). Reengineering Work: Don't automate, obliterate, Harvard Business Review, Jul/Aug 1990, pp 104-112.
 8. Hammer, M.(2007). Audyt procesowy. Harvard Business Review Polska, Październik2007, pp. 110-123.
 9. Harmon, F.G. (1998). Czas przyszły teraźniejszy. In: Hesselbein, F., Goldschmith, M., and Beckhard, R. (Ed.), Organizacja przyszłości, Warszawa: Business Press.
 10. Hopej, M. (2006). Hierarchia szybko nie zniknie, Przegląd Organizacji 2006/4, pp. 17-18.
 11. Howard, A. (1998). The empowering leader: Unrealized opportunities. In: G.R.Hickman (Ed.), Leading organizations: Perspectives for a new era, Thausand Oaks, C.A.: Sage.
 12. Hill, W., Fehlbaum,R., Ulrich, P. (1974). OrganisationslehreI, Bern: Paul Haupt, Bern.
 13. Jeston, J., Nelis,J. (2008). Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Second Edition.
 14. Kieżun, W. (1999). Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Manz, C.C. (1992), Masteringself leadership: Empowering yourself for personal excellence. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 16. Oleksyn, T.(2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Potoczek, N.(2006). Empowerment w kreowaniu filozofii samozarządzania, W: Nalepka, A. (Ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu.
 18. Potoczek, N.(2007). Empowerment w rozwijaniu kompetencji organizacji. W: Wiktor, J.W., Ekonomia. Zarządzanie. Marketing. Tryptyk Sądecki. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - NLU.
 19. Population projection for Poland 2008-2035, Central Statistical Office. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf
 20. Stan kapitału ludzkiego w Polsce, Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (2008) http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/14.pdf
 21. Thomas, K.W., Velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 1990/15, pp. 666-681.
 22. Trocki, M. (2004). Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, In: Romanowska, M., Trocki, M. (Ed.), Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 23. Yukl, G.(2002). Leadership in organizations, New Yersey: Prentice-Hall, Inc, fifth ed.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu