BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szatkowski Jarosław
Tytuł
Model wszczęcia postępowania podatkowego w Ordynacji podatkowej - kilka uwag de lege ferenda
Model of Tax Procedure Initiation in Tax Code of 1997 - a Few Remarks de lege ferenda
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2014, nr 10 (4), s. 45-53, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Ordynacja podatkowa, Prawo podatkowe, Prawo administracyjne, Postępowanie sądowe
The Tax Code, Tax regulations, Administrative law, Legal proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty wszczęcia postępowania podatkowego ze stanowiska ontologii prawa. Pierwsza część rozważań poświęcona została modelowi wszczęcia postępowań związanych z wymiarem zobowiązań podatkowych, natomiast kolejna odnosi się do postępowań o znacznie mniejszym znaczeniu w systemie prawa podatkowego, realizujących inne funkcje niż wymiar zobowiązań podatkowych. Autor omawia kolejno: status ontologiczny wszczęcia postępowania podatkowego, wszczęcie postępowania wymiarowego, samowymiar zobowiązań podatkowych, wszczęcie postępowania wymiarowego przez organy podatkowe, wszczęcie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego.

Model of tax procedure initiation has nowadays an administrative law character. Pursuant to Ordinance of the President of the Republic of Poland on Administrative Procedure of 1928, persons which possessed so-called legal interest in the case, were entitled to participate in the administrative procedure as a party - both in procedure initiated by the authority ex officio and initiated on their own demand. The essential and still unsettled question of this construction is: who is authorized by the law to claim the existence of that legal interest, and consequently who decides on the admission of the party to the proceeding. This model has been at first transferred to the Code of Administrative Procedure of 1960, and than - without taking into consideration the legal specificity of the tax assessement, especially self-assessement - to the Tax Code of 1997. Furthemore, in accordance to the ontological system, presented by Roman Ingarden in his work Controversy over the Existence of the World, object which is initiation of the procedure is an event, not a thing, processes, purely intentional object or an idea. Tax procedural law does not distinguish and name various types of objects properly, what in addition implicates serious misunderstandings on legal interpretation. This situation requires nowadays from the Codificational Commission of the General Tax Law a much more deepened reflection on the initiation of the tax procedure than already presented, to avoid former legislator's mistakes and successfully implement the reform of the general tax law. The aim of this work is to give some basic legal and ontological directions for the reconstruction of the model of the tax procedure initiation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B. 2005, Deklaracja podatkowa - istota i charakter prawny, "Prawo i Podatki" nr 1.
 2. Brzeziński B i Nykiel W. 2004, Uwagi o treści i zakresie pojęcia "procedura podatkowa", w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź.
 3. Dawidowicz W. 1983, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 4. Dzwonkowski H. 2000, Zakres i struktura postępowania podatkowego, "Państwo i Prawo" nr 7.
 5. Dzwonkowski H. i Zgierski Z. 2006, Procedury podatkowe, Warszawa.
 6. Dzwonkowski H. 2008, Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Komentarz, Warszawa.
 7. Dzwonkowski H. 2012, Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), "Monitor Podatkowy" nr 10.
 8. Dzwonkowski H. 2013, Zmiany w Ordynacji podatkowej. Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa, Warszawa.
 9. Etel L. 2008, Prawo podatkowe, Warszawa.
 10. Ingarden R. 1960, O dziele literackim, Warszawa.
 11. Ingarden R. 1987, Spór o istnienie świata, t. I, Ontologia egzystencjalna, Warszawa.
 12. Kiełkowski J. 2004, Sprawa administracyjna, Kraków.
 13. Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, , Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, 11.03.2015.
 14. Kmieciak Z.R. 2014, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa.
 15. Kosikowski C. 1986, Postępowanie finansowe, Warszawa.
 16. Kosikowski C. 1998, O nie zrealizowanej koncepcji polskiego kodeksu podatkowego, w: Księga jubileuszowa Profesora dr. Leona Kurowskiego - Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej Polsce w latach 1989 - 1997, Warszawa.
 17. Lang W. 1986, Teoria państwa i prawa, Warszawa.
 18. Mastalski R. 1985, Postępowanie podatkowe, w: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Warszawa.
 19. Mastalski R. 2004, Prawo podatkowe, Warszawa.
 20. Mastalski R. 2010, Charakterystyka ogólna postępowania podatkowego, w: System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa.
 21. Masternak M. 1998, Rodzaje postępowań w sprawach podatkowych, w: Księga pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toruń.
 22. Ochendowski E. 1995, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Toruń.
 23. Redelbach A., Wronkowska S. i Ziembiński Z. 1993, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa.
 24. Rolewski J. 2002, Nowa metafizyka Kanta, Toruń.
 25. Stępień A. B. 1971, Teoria poznania, Lublin.
 26. Szymczak M. 1995, Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa.
 27. Teszner K. 2014, Stosowanie prawa podatkowego przez organ podatkowy w postępowaniu odwoławczym, w: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin.
 28. Wróblewski J. 1988, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu