BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnapowicz Dariusz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Assessment of the Electric Power Quality on the Polish Fishing Boats
Ocena jakości energii elektrycznej na polskich kutrach rybackich
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 123-127, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Produkcja energii, Transport wodny, Rybołówstwo, Urządzenia elektryczne
Electric power, Energy production, Water carriage, Fishery, Electrical devices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

Power quality is an important problem for electrical systems. Electricity receivers should operate at nominal conditions. Each deviation from nominal values may cause the malfunction of electrical devices, decreasing their durability and permanently damage the appliance. The importance of electric power quality for technical systems and individual electrical devices on fishing boats is fundamental. Utilization of equipment powered by electrical energy with a reduced quality resulting in economical losses and the treat to the screw's safety. Researches of the electrical energy's quality were carried out almost any type of fishing boats. This article presents the results of researches concerning the quality of electrical energy performed on a representative type of fishing boats. It shortly evaluates the results of tests and suggests solutions to improve the power quality parameters. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Hanzelka. "Jakość Energii Elektrycznej", Elektroinstalator, nr 9, 2001.
  2. IEC 61000-4-30 ed3.0 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30: Testing and measurement techniques. Power quality measurement methods.
  3. IEC 60092 -101 Electrical installations in ships Part 101: Definitions and general requirements.
  4. J. Mindykowski. "Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę?", Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 2004.
  5. J. Mindykowski and T. Tarasiuk. "Jakość energii elektrycznej a ekonomiczna eksploatacja okrętowych systemów technicznych". Jakość energii elektrycznej, tom IV, zeszyt 2, 1998.
  6. K. Urbański. "Pomiary i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych", Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., s. 100-102, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-01-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu