BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polák Pavel (Slovak Agricultural University in Nitra), Žitňanský Ján (Slovak Agricultural University in Nitra), Adamik Michal (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Influence of the Type of Inserts on Dimensional Accuracy in Turning Process
Wpływ typu narzędzia na dokładność wymiarową procesu toczenia
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 128-132, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Materiałoznawstwo, Jakość procesu technologicznego, Technologie wytwarzania
Materials science, Quality of technological process, Manufacturing technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu obrabianego materiału i geometrii noża na wymiarową dokładność procesu toczenia. Eksperyment jest zorientowany na pomiar zgodności próbek wykonanych ze stali 11 523 z zadaną dokładnością wykonania zawartą w dokumentacji technicznej, ze stałym posuwem oraz głębokością toczenia oraz zmienną prędkością obrotową. Obróbka została wykonana z użyciem różnego rodzaju narzędzi. Wyniki pomiarów oceniono z perspektywy wpływu charakterystyk geometrycznych oraz zmian prędkości obrotowej. (abstrakt oryginalny)

This article is aimed to demonstrate the effect of cutting material and geometry of inserts chip breaker for dimensional accuracy in turning. The experiment is aimed on measuring compliance with dimensional accuracy in turning of samples from steel 11 523 at a constant feed rate and depth of cut, with varying spindle speeds. Machining was performed by using a different types of replaceable inserts. The measurement results will be evaluated in terms of the impact of different geometry characteristics and changing speeds spindle. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Bátora and K. Vasilko. Obrobené povrchy, Trenčianska univerzita, Trenčín 2000, pp. 10-21, 131-145.
  2. V. Geleta. Machining technology. Bratislava: STU, 2010, pp. 165.
  3. A. Janáč, Z. Lipa and J. Peterka. Teória obrábania. Bratislava: STU, 2006, pp. 199.
  4. M. Neslušan. Sústruženie kalených ocelí. Žilina: Edis, 2009, pp. 253.
  5. P. Polák, J. Žitňanský and Z. Poláková. "Plánovanie experimentov v procese obrábania materiálov," in Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Zborník vedeckých prác, SPU v Nitre, Nitra, 2014, pp. 284-291.
  6. Pramet Tools s.r.o. Sústruženie: katalóg. Česká republika, 2012, pp. 342.
  7. J. Žitňanský, P. Polák, R. Bernát and Z. Záležák. "Vplyv rezných podmienok na rozmerovú presnosť, tvar a drsnosť obrábaných dielcov," in: Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Zborník vedeckých prác, SPU v Nitre, Nitra, 2014, pp. 173-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-02-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu