BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszak Maciej (General Manager at Trelleborg Wheel Systems, Sri Lanka), Biały Witold (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Problem Solving Techniques as a Part of Implementation of Six Sigma Methodology in Tire Production. Case Study
Techniki rozwiązywania problemów, jako część wdrażanej metodologii six sigma w produkcji opon. Studium przypadku
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 133-137, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sześć Sigma, Burza mózgów, Rozwiązywanie problemów, Studium przypadku
Six Sigma, Brainstorming, Solving problems, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metody rozwiązywania problemów - są nieodzowną częścią systemów zarządzania i doskonalenia produkcji. Na przełomie dziesięcioleci wraz z rozwojem przemysłu poszczególne techniki były wdrażane i udoskonalane przez liderów tej dziedziny takich jak Toyota, GE czy Motorola. U podstaw rozwiązywania problemów produkcyjnych leży jak najszybsze dotarcie do źródła problemu, jego zrozumienie, a także wdrożenie odpowiednich działań/rozwiązań, które zapewnią iż problem ponownie nie wystąpi. W pracy tej przedstawiono przegląd metod i technik rozwiązywania problemów w zakładzie produkcyjnym Trelleborg Wheel Systems Sri Lanka, produkującym opony pneumatyczne do lekkich maszyn rolniczych. Techniki te są wdrażane jako część programu Lean Six Sigma. (abstrakt oryginalny)

Problem solving methods - are an indispensable part of the management and improvement of production. At the turn of decades, with the development of industry, specific techniques have been implemented and refined by the leaders in this field, such as Toyota, GE and Motorola. The foundation of problem solving is to find real root cause of the problem as soon as possible, its understanding and implementation of appropriate solutions that will ensure that the problem does not occur again. This paper provides an overview of methods and techniques to solve problems in the manufacturing plant Trelleborg Wheel Systems Sri Lanka, producing pneumatic tires for light agricultural machinery. These techniques are implemented as part of the Lean Six Sigma program. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Cowburn. Lean Practitioner's Improvement Handbook, C4C Catalyst for Change, v.3.0, 2012.
  2. M. L. George, D. Rowlands, M. Price and J. Maxey. Lean Six Sigma pocket Tool book, 2005.
  3. J. Shook. Managing to Learn, The Lean Enterprise Institute Cambridge, MA, USA, 2008.
  4. TSS Black Belt Training Program, Training materials, 2009.
  5. QSB Consulting. A Complete Toolbox Guide for all Six Sigma Practitioners, 2nd Edition, Quentin Brook, 2006-2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-03-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu