BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Technologiczne wsparcie zarządzania kapitałem intelektualnym w zakładzie opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty
Technological Support of The Management of Intellectual Capital in Health Care Units. The Chosen Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 49-59, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Kapitał intelektualny, Zarządzanie, Opieka zdrowotna, Zasoby przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna
Intellectual capital management, Intellectual capital, Management, Health care, Enterprise resources, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane modele kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz możliwości technologicznego wsparcia tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym zakładu opieki zdrowotnej. Podano przykłady zastosowania informatycznego systemu CRM (Customer Relationship Management) w sieci prywatnych szpitali. Przedstawiono także wybrane systemy tele-medyczne wdrożone w polskich szpitalach oraz ich znaczenie w budowaniu kapitału intelektualnego szpitala.(abstrakt oryginalny)

The article describes the chosen models of intellectual capital of an enterprise and the possibilities of technological support of creating and managing intellectual capital of health care units. An example of implementation of an information system CRM (Customer Relationship Management) in a network of private hospitals is depicted and some chosen telemedic systems implemented in a Polish hospital are presented in the paper as well. Moreover, the significance of creating the hospital's intellectual capital is pointed out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banyś R.P., Leś Z.M., Telemedycyna w praktyce - przykłady wdrożeń zdalnych systemów konsultacji medycznych oraz korzyści płynące z ich zastosowania, www.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/konferencja _sirma/VI_Szkolenie/Banys.pdf.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WPSiZ, Warszawa 2003.
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1 (115).
 4. Dziewulski J., Gliszczyński G., Opieka zdrowotna a kapitał intelektualny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10, ORGMASZ, Warszawa 2006.
 5. Encyclopaedia Britannica, hasło: "technology", www.britannica.com.
 6. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Fijałkowska J., Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdawczości wyzwaniem dla rachunkowości, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, AE, Katowice 2006.
 8. Jurczak J., Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11, ORGMASZ, Warszawa 2006.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangibile Assets into Tangibile Outcomes, Hardvard Bussines School Press, Boston 2004.
 10. Nycz M., Smok B., Jak mierzyć kapitał intelektualny, [w:] Systemy wspomagania organizacji: SWO 2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2005.
 11. Pasowicz M., e-Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji, konferencja 2007.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/11_KMWI/ prezentacje/piątek/Mieczysław_Pasowicz.pdf.
 12. Pornwasin A., State-of-the-art customer relations for hospital network, www.nationmultimedia.com.
 13. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Stróżyna, AE, Katowice 2001.
 14. Raisinghani M.S., CRM Systems in German Hospitals. Illustrations of Issues & Trends, [w:] Cases on information technology, vol. 7, red. Mehdi Khosrow-Pour, Idea Group Publishing, Hershey 2006.
 15. Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego, Etap budowy projektu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Urząd Marszałkowski w Łodzi, www.lodzkie.pl.
 16. Sector report 10/2006, E-busines Watch Empirica GmbH, ITC and e-business in hospital activities, http://www.ebusiness-watch.org/studies /sectors/health_hospital/health_hospital.htm.
 17. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki AE, Wrocław 2008.
 18. Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 19. Wójcik-Jurkiewicz M., Propozycja pomiary kapitału intelektualnego współczesnej gospodarki, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, AE, Katowice 2006.
 20. www.szpitaljp2.krakow.pl (strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu