BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanisz Romuald N. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Aktywna strategia finansowania warunkiem realności strategii przedsiębiorstwa w warunkach niepewności
The Active Financial Strategy as a Provision for Enterprises Plausibility of Established Strategy in Uncertain Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 5-15, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Strategia finansowa, Strategia przedsiębiorstwa, Niepewność w gospodarce, Krótkoterminowe papiery dłużne, Papiery dłużne
Financial strategy, Corporation strategies, Uncertainty in the economy, Short-term debt securities, Debt securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Myślą przewodnią opracowania jest teza, że w warunkach wzrostu ogólnej niepewności, pogłębiającej się w Europie recesji, funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w znacznym stopniu zależy od przyjętej strategii finansowania, będącej ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa. Spadek dostępności przedsiębiorstw do kredytu bankowego wymusza zmianę metod pozyskania środków finansowych. Ażeby trwać i rozwijać się, przedsiębiorstwa muszą uaktywnić strategię finansowania i w większym zakresie bazować na niekonwencjonalnych źródłach finansowania. (fragment tekstu)

The article focuses on financial strategy of Polish enterprises. In times of general economic insecurity and more difficult access to bank credits and loans, the strategy of obtaining the funds by enterprises should be more active. It ought to be based on a bigger range of financial sources offered by Polish and international finance markets. The emission of commercial paper is not so fully used as a source of financing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DAVIES D.: Sztuka zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN - McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa-Londyn 1997.
 2. GASTOMSKI E.: Trudniejszy kredyt. Gazeta Bankowa 01.04.2009.
 3. GOMUŁKA S.: Kredytem w recesję. BANK luty 2009.
 4. GRADOŃ W.: Emisja dłużnych instrumentów finansowych jako metoda zaspokajania potrzeb pożyczkowych przedsiębiorstw. [w:] Hanisz R. (red.): Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2006.
 5. HANISZ R.N.: Zarządzanie finansami na tle ogólnych koncepcji zarządzania. [w:] Wieczorek T. (red.) Informatyczne systemy zarządzania finansami. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008.
 6. ICKIEWICZ J.: Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach. SGH, Warszawa 2004.
 7. KARPUŚ P.: Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw. [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego (red. Karpuś P., Węcławski J.). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 8. KORENIK D., KORENIK S.: Podstawy finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. KRAJEWSKI M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Zasady, efektywność, narzędzia. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 10. KRZEŚNIAK M.: Po kredyt nie do banku. Rzeczpospolita z 14-15.03.2009.
 11. KUK M.: Zastój w kredytach dla firm. Rzeczpospolita z 15.04.2009.
 12. ŁUKASIK G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 13. ŁUKASIK G.: Wykorzystanie obligacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa. [w:] Łukasik G. (red.): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007.
 14. MAZUREK J.: Obligacje alternatywą kredytu. www.bblog.p/MazurekJ.
 15. MORAWIECKI M.: Nadciąga bankowe tsunami. Dziennik 09.04.2009.
 16. NOWAKOWSKA A.: Zagranica wraca do Polski po obligacje. Gazeta Bankowa z 11-13.04.2009.
 17. OSTROWSKA K.: Obligacje firm najgorszy czas mają za sobą. Rzeczpospolita z 10.03.2009.
 18. OSTROWSKA K.: Obrót fakturami przyhamował. Rzeczpospolita z 08.04.2009.
 19. Raport o działalności banków w 2008 roku. UKNF, Warszawa 2009.
 20. RUTKOWSKI P.: Banki wolą odłożyć gotówkę w NBP, niż pożyczyć ją innym. www. Bankier. pl 25.03.09.
 21. WAWRYSZCZUK-MISZTAL A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. UMCS, Lublin 2007.
 22. WIĘCŁAW E., KUK M.: Jest pakiet, będzie pakt. Rzeczpospolita z 10.04.2009.
 23. WOŹNIAK A. DOMAGALSKI M.: Najsłabsi padają jak muchy. Rzeczpospolita - Ekonomia i Rynek z 06.04.2009.
 24. WILIMOWSKA Z., WILIMOWSKI M.: Sztuka zarządzania finansami. Część 2. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 25. Wyniki finansowe banków za 2004. GINB, Warszawa 2005.
 26. Wyniki finansowe banków za 2007. GINB, Warszawa 2008.
 27. ZADORA H.: Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko. [w:] ŁUKASIK G. (red.): Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu