BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parus Anna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wpływ kadmu na organizmy
Impact of Cadmium on Organisms
Źródło
Aura, 2012, nr 7, s. 18-19, fot., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Metale ciężkie, Skażenie gleb, Skażenie środowiska naturalnego, Żywność
Heavy metals, Soil contamination, Pollution, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kadm w przyrodzie występuje w dużym rozproszeniu w skałach i powierzchniowych poziomach gleby, często towarzyszy złożom rud (szczególnie cynku, miedzi i ołowiu), głównie w postaci łatwo rozpuszczalnego siarczku, co ułatwia jego migrację w środowisku przyrodniczym. Ze względu na właściwości toksyczne i rakotwórcze kadmu zwraca się obecnie uwagę na skażenie środowiska jego związkami. (abstrakt oryginalny)

Natural cadmium is highly dispersed in rock and surface soil layer; it often accompanies ore deposits (especially zinc, copper and lead ores), mainly in the form of easily soluble sulphides migrating in the environment. Due to toxic and carcinogenic properties of cadmium its environmental fate is studied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Ostrowska, Kadm - występowanie, źródła zanieczyszczenia, metody recyklingu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24/2008.
 2. I. Bojakowska, Kadm w surowcach mineralnych Polski i jego potencjalna emisja do środowiska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40/2009.
 3. D. Il'yasova, G.G. Schwartz, Cadmium and renal cancer, Toxicology and Applied Pharmacology 207/2005.
 4. S. Satarug, et al., A global perspective on cadmium pollution and toxicity in non-occupationally exposed population, Toxicology Letter 137/2003.
 5. M. Wyszkowski, J. Wyszkowska, Zanieczyszczenie gleb kadmem a zawartość makropierwiastków w roślinach, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31/2007.
 6. Z. Krupa, T. Baszyński, Same aspects of heavy metals toxicity towards photosynthetic apparatus - direct and indirect effects on light and dark reactions, Acta Physiologiae Plantarum 17/1995.
 7. F. Gambuś, E. Gorlach, Zawartość kadmu w rożnych ogniwach łańcucha pokarmowego: gleba - roślina - zwierzę na przykładzie województwa krakowskiego, Zeszyt Problemów Postępów Nauk Rolniczych 448a/1997.
 8. A. Kabata-Pendias, Kadm w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne, PAN, Warszawa 2000.
 9. H. Ohta, M.G. Cherian, Gastrointestinal absorption of cadmium and metallothionein, Toxicology and Applied Pharmacology 107/1991.
 10. L. Jarup et al., Health effects of cadmium exposure. A review of the literature and a risk estimate. Scandinavia Journal of Work. Environment & Health 24/1998.
 11. M.P. Waalkes, Cadmium carcinogenesis, Mutation Research 533/2003.
 12. R.J. Cousin et al., Regulation of zinc metabolism and genomic outcomes. Nutrition Journal 133/2003.
 13. A. Maciejewska, J. Kwiatkowska, Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba - roślina, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31/2007.
 14. M. Waisberg et al., Molecular and cellular mechanisms of cadmium carcinogenesis, Toxicology 192/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu