BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huczek Marian (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną
The Creation of Innovation through Interorganizational Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 13-25, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Organizacje oparte na wiedzy, Outsourcing, Wiedza ukryta, Synergia, Współpraca przedsiębiorstw
Innovative character, Knowledge-based organisations, Outsourcing, Tacit knowledge, Synergy, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono związki pomiędzy aliansami a procesami tworzenia innowacji. Zdefiniowano pojęcie aliansu oraz scharakteryzowano współczesny rynek zaawansowanych technologii. Przedstawiono stosowane w praktyce przemysłowej formy aliansów na poszczególnych etapach procesu tworzenia innowacji i scharakteryzowano ich wpływ na proces tworzenia innowacji. (abstract oryginalny)

The article presents relations between alliances and processes of the creation of innovations. It defines the term "alliance" and characterizes the modern market of advanced technologies. It presents the forms of alliances used in the industrial practice at the respective stages of the process of the creation of innovation and characterizes their influence on the process of the creation of innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davis J.P., Eisenhardt K.M., Rotating leadership and collaborative innovation: Recobination process in symbiotic relationships, "Administrative Science Quarterly" 2011, Vol. 56, No 2.
  2. Iansiti M., Levien R., The Keystone Advantage. What the Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
  3. Klincewicz K., Sposoby podnoszenia innowacyjności w związku ze współpracą partnerską, [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
  4. Klincewicz K., Strategic Alliances in the High-Tech Idustry, Logos Verlag, Berlin 2005.
  5. Klincewicz K., Tworzenie innowacji przez współpracę międzyorganizacyjną, [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
  6. Luecke R., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Wyd. MT Biznes, Czarnów 2005.
  7. Sankowska A., Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  8. Smolarek M., Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe" nr 579, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 47, Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak K.B., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  9. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business S.A., Warszawa 2013.
  10. Veryard R., The Component-based Business, Plug and Play, Springer, New York 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154700
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu