BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Koncepcja "przedsiębiorstwa przyszłości" jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
The Concept of "Enterprise of the Future" as a Source of New Paradigms in Human Capital Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 27-36, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przyszłości, Kapitał ludzki, Paradygmaty zarządzania, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Enterprise of the future, Human capital, Management paradigms, Human Capital Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opiera się na założeniu, że koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości, określana alternatywnie jako teoria sustainable enterpreis, stanowi punkt wyjścia do formułowania nowych paradygmatów zarządzania kapitałem ludzkim. Autorka eksponuje między innymi rolę kapitału ludzkiego wynikającą z roli wiedzy w "organizacji jutra", zmienność kapitału ludzkiego, zmieniający się charakter relacji pracownicy - organizacja, nowe spojrzenie na przywództwo organizacyjne. (abstrakt oryginalny)

The article is based on the assumption that the concept of the enterprise of the future constitutes a starting point for formulating new paradigms of human capital management. The author exposes, among others, the great importance of human capital resulting from the great importance of knowledge in the organization of the future, variability of human capital, changing nature of the relationship between employees and an organization, and new perspective on organizational leadership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Glass A., Understanding Generational Differences for Competitive Success, "Industrial & Commercial Training" 2007, no 39 (2).
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk K.I. (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 5. Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr 1.
 6. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 7. Litwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, UW, Warszawa 2010.
 8. Longenecker C.O, Ariss S.S., Creating Competitive Advantage Through Effective Management Education, "Journal of Management Development" 2002, Vol. 21, No 9.
 9. Moczydłowska J.M., Management in Conditions of Crisis and New Paradigms of Management, [in:] Restructuring The Economy After The Global Crisis, ed. C. Ertugrul, O. Oksuzler, A. Aydin, A. Molla, Balikesir Universitesi, Erdek 2010.
 10. Moczydłowska J.M., Professional psychological challenges in the perception of managers, [in:] S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Toyotarity. Human Resources Management, Publisher University of Maribor, Celje 2012.
 11. Moczydłowska J.M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 12. Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2004.
 13. Oleksyn T., Zarządzanie a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje, "Zarządzanie i Edukacja" 2003, nr 4.
 14. Ornarowicz U., Menedżer XXI wieku. Definicja, identyfikacja, edukacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 15. Pabian A., Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 5.
 16. Plink D., Retention Y. What is the Key to Retention of Generation Y, CRF Institute, 2009, August.
 17. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 18. Sudoł S., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1A (149).
 19. Sułkowski, Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 6.
 20. Yukl G., Leadership in Organization, Prentice Hall, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154702
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu