BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Kompetencje międzynarodowych zespołów wiedzy
International Team Knowledge Competences
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Empowerment, Zarządzanie zespołem ludzkim, Kompetencje pracownicze, Przedsiębiorstwo
Management, Empowerment, Team management, Employees competencies, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa mają do czynienia ze zmianami zarówno w otoczeniu celowym, dalszym, jak i w środowisku wewnętrznym. Jednym z elementów pozytywnego funkcjonowania i rozwoju w dobie globalizacji jest zatrudnianie w ich strukturach międzynarodowych zespołów wiedzy. Te grupy winny kreować rozwiązania o charakterze innowacyjnym, przyczyniające się do uzyskiwania większej przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważne jest, by zespoły reprezentowały i odpowiednio aplikowały kompetencje pracownicze umożliwiające realizację założonych celów. (abstrakt oryginalny)

Companies that have self-motivated and hard working knowledge teams are able to function better on the global market. The success of working international knowledge teams depends on many things. One of them is supporting knowledge development in an organization. It is important that teams represented have competences that enable the implementation of goals. Investing in employee development is a long term process, which originates in the recruitment and selection stages. The main objective of the article is to analyze the significance of employee competencies that impact on company functionality and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Armstrong's Essential Human Resource Management Practice: A Guide to People Management, Kogan Page, London 2010.
  2. Frączkowski K., Model mapowania aktywności w projektach IKT, PIPS, Wrocław 2005
  3. Hollyforde S., Whiddett S., A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2003.
  4. Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, [w:] S. Borkowski (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
  5. Koperyńska M., Rozwój kompetencji pracowników podstawą wzrostu efektywności pracy, [w:] E. Jędrych, P. Lendzion (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, Politechnika Łódzka, Media Press, Łódź 2010.
  6. Marzec I., Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji, IEI, Warszawa 2007.
  7. Nowicka J., Rola szkoleń w procesie kształtowania kompetencji zawodowych osoby bezrobotnej, [w:] E. Jędrych, J. Lendzion (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, Politechnika Łódzka, Media Press, Łódź 2010.
  8. Rothwell W., Hohne C., King S., Human Performance Improvement. Building Practitioner Competence, Elseder Inc., Burlington 2007.
  9. Sanghi S., The Book of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations, Sage Publications Pvt. Ltd, London 2007
  10. Sidor-Rzadkowska M., Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, www.wsz-pou.edu.pl, www.oic.lublin.pl/protraining/bilans_kompetencji.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154707
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu