BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka-Chowaniec Agnieszka (Wyższa Szkoła Humanitas)
Tytuł
Organizacja produktu w przedsiębiorstwie sektora hotelarstwa
Product Organisation in a Company of Hotel Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 63-76, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Usługi hotelowe, Produkt turystyczny, Zarządzanie usługami, Hotelarstwo, Przedsiębiorstwo usługowe
Hotel services, Tourist product, Services management, Hotel industry, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Hotel Bukovina
Bukovina Hotel
Abstrakt
Dzisiejszy świat, odznaczający się coraz większą złożonością, stawia przed zarządzającymi przedsiębiorstwami sektora hotelarstwa nowe wyzwania. Jesteśmy świadkami przekształcania się rynku pod naciskiem uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Zmianą podlegają także przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, zgodnie z istotą współpracy i konkurencji. Pojawiające się określenia typu: wiek informacji, gospodarka wiedzy, era nieciągłości, w nowy sposób sytuują sektor usług hotelarskich. Procesy globalizacji i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej wymagają od wytwórców usług hotelarskich zdolności konkurowania z coraz to bardziej wymagającym segmentem klientów. Celem artykułu jest analiza organizacji produktu w przedsiebiorstwie sektora hotelarstwa uwzględniająca coraz większe oczekiwania ze strony klientów co do poziomu jakości usługi, wynikające m.in. z nieustannie rosnących wymagań użytkowników usługi oraz złożoności otaczającego otoczenia konkurencyjnego. Jako obszar analizy autorka wybrała Hotel Bukovina - luksusowy czterogwiazdkowy kompleks położony u podnóża Tatr zlokalizowany w gminie Bukowina Tatrzańska. Autorka wykorzystała źródła wtórne do przeprowadzenie ww. analizy. (abstrakt oryginalny)

Present world, surrounded by greater complexity, creates new challenges for managers of companies from the hotel sector. We are the witnesses of market changes under the pressure of political, economic, technical and social conditions. Companies, institutions, organisations also undergo the changes according to the essence of cooperation and competition. The appearing terms such as: information age, knowledge economy, era of intermittence situate the hotel sector in a new way. The processes of globalisation and internationalisation of economic activities demand from hotel services producers the ability to compete with more and more demanding clients' sector. The aim of this paper is the product organisation analysis in a company of hotel sector including bigger client's expectations as far as service quality level is concerned, which results from constantly growing client's demand of the service users and the complexity of surrounding it competitive environment. As an area of the analysis the author has chosen Bukovina hotel - the luxurious fourstar complex situated at the foot of the snowy Tatras located in Bukowina Tatrzańska community. The author has used the secondary sources to run the above analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gronroos Ch., A Service Quality Model and its Marketing Implications, "European Journal of Marketing" 1984, nr 18.
 2. Kotler Ph., S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 3. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 4. Mayer B., (red.), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa 2006.
 5. Mileska M., Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, "Prace Geograficzne" 1963, nr 43.
 6. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
 7. Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008.
 8. Rogers A., Slinn J., Zarządzanie obiektami turystycznymi, PAPT, Warszawa 1996.
 9. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM, Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa-Wero", Warszawa 1998.
 10. Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny - miejsce, "Turyzm" 2003, z. 1.
 11. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997.
 12. www.elewacje.inter-bud.pl
 13. www.hotelbukovina.pl
 14. www.myfloor.pl
 15. www.tdp.s24.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154714
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu