BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie rządowymi programami wspierania budownictwa mieszkaniowego
Management of Governmental Programs for Support of Residential Construction Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Najem mieszkań, Dodatki mieszkaniowe, Deweloper, Budownictwo mieszkaniowe
Housing needs, Flats rental, Housing allowance, Developer, Housing construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na tle charakterystyki sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2012 r. przedstawiono główne instrumenty polityki społecznej państwa w zakresie wspierania zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak mieszkania na wynajem oraz dodatki mieszkaniowe. Przedstawiono założenia programów rządowych RnS i MdM oraz rządowego pomysłu Funduszu Mieszkań na Wynajem, inicjatywy inwestycyjnej BGK. Główną motywację podjęcia analizowanego problemu stanowi zmiana sytuacji na rynku finansowym i problemy mieszkaniowe w Polsce. W pracy przeanalizowano realizację funkcji zarządzania programami wspierania budownictwa mieszkaniowego obejmującą planowanie, organizację, motywowanie i kontrolę. W podsumowaniu podkreślono dostosowanie programów dopłat oraz działalności Funduszu Mieszkań na Wynajem do rynkowych warunków panujących w Polsce, jednocześnie wskazano na kontrowersyjne założenia programów jako skutek prawdopodobnie pośpiechu i niedopracowania w sferze planowania ich wdrożenia. (abstrakt oryginalny)

This study presents the main instruments of social state policy used in Poland before 2013 in terms of support for meeting residential needs, such as flats for rent and housing benefits. The postulates of the governmental programs Rodzina na Swoim (The Family with Their Own Place) and Mieszkanie dla Młodych (Flat for the Young) and the governmental idea of Fundusz Mieszkań na Wynajem (the Fund of Flats for Rent) (initiative by Polish bank BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego) were presented. The main motivation for the problem analysed is the change in situation in the financial market and housing problems of families in Poland. The study analyses performance of the function of management of programs for support for residential construction that includes planning, organization, motivation and control. In conclusion, the study emphasizes the programs of subsidies and operation of the Fund of Flats for Rent to market conditions present in Poland and points to controversial postulates of the programs discussed which are likely to have been caused by rush and shortcomings in the field of planning of their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domagała A., Funkcje zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Funkcje_zarz%C4%85dzania
 2. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 3. European Statistical Office (Eurostat), cyt. za raport: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012, PZFD, http://www.pzfd.pl/_files/img_sites/Raport%20Sytuacja%20mieszkaniowa%20w%20Polsce.pdf Eurostat (online data code: ilc_lvho05a).
 4. Grifin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 5. GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Warszawa 2014, Rozdz. 4, Ludność i Wyznania Religijne; Rozdz. 14, Przemysł i Budownictwo.
 6. GUS, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012, Rozdział XII, Zasoby Mieszkaniowe, http://tuudi.net/wp-content/uploads/2012/08/lu_raport_z_wyników_NSP2011.pdf
 7. http://wgospodarce.pl/opinie/7391-bezposrednim-celem-inicjatywy-bgk-jest-rozruszanie-rynku-mieszkan-na-wynajem-a-nie-obnizenie-cen-najmu
 8. http://regiodom.pl/portal/porady/kredyty/21-maja-pierwsza-umowa-z-deweloperem-w-ramach-funduszu-na-wynajem
 9. Machaczka J., Podstawy zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 10. Niedźwiecki K., Tani wynajem od funduszu BGK, http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/nieruchomosci/tani_wynajem_od_funduszu_bgk,b1088200527
 11. "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" z 31 sierpnia 2011 r., http://legislacjagov.pl/docs//1/7305/7306/7307/dokument3588pdf
 12. PZFD, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012, Raport; http://www.pzfd.pl/_files/img_sites/Raport%20Sytuacja%20mieszkaniowa%20w%20Polsce.pdf
 13. Raport Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja Mieszkaniowa w Polsce, 2010 r. Pół dnia w drodze do pracy, "Gazeta Prawna", 29 grudnia 2011 r. (na podstawie danych GUS).
 14. Raciniewska A., Bezpośrednim celem inicjatywy BGK jest rozruszanie rynku mieszkań na wynajem, a nie obniżenie cen najmu, 08.10.2013, http://wgospodarce.pl/opinie/7391-bezposrednim-celem-inicjatywy-bgk-jest-rozruszanie-rynku-mieszkan-na-wynajem-a-nie-obnizenie-cen-najmu
 15. Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2007.
 16. Strzeszyński J., Polski rynek mieszkaniowy. Analiza porównawcza największych miast, Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, Kraków 2011, http://www.mrn.pl/.../pobierz-analize,101,101-06-J-Strzeszynski-polski-rynek-.
 17. Udział wydatków na najem mieszkania w dwuosobowym gospodarstwie domowym, Eurostat, Home Broker, 2011
 18. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Dz.U. nr 183, poz. 1354.
 19. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz innych ustaw, Dz.U. nr 168.
 20. http://wyborcza.biz | Gazeta Wyborcza | Czwartek 28 listopada 2014
 21. Zawiślińska D., MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych", http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1486,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-dnia-27-wrzesnia-2013-2-o-pomocy-panstwa-w-nab.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154715
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu