BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Zarządzanie organizacją - efekty finansowe współdziałania organizacji
Organisation Management - Financial Efects of Organisations' Coactivity
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 89-101, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Współdziałanie przedsiębiorstw, Koncentracja organizacyjna, Koncentracja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse przedsiębiorstwa
Cooperation of enterprises, Organisational concentration, Concentration, Enterprise management, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konieczność radzenia sobie przez organizacje z rosnącą konkurencją na rynku jest jedną z głównych przyczyn nawiązywania przez nie różnego rodzaju form współpracy. Dlatego też coraz częściej zaobserwować można nasilenie tego zjawiska. Podmiot, decydując się na zawarcie współpracy z inną organizacją, liczy na uzyskanie jedynie pozytywnych efektów z tej współpracy. W artykule przedstawiona została ocena przez organizacje efektów finansowych, jakie wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. (abstrakt oryginalny)

The necessity of dealing with an increasing competition in market is one of the main causes of concluding different forms of coactivity between organisations. Therefore, this non occurs more and more often. Subject which decides to conclude an agreement with another organisation is hoping to gain only positive effects of the cooperation. This article presents an evaluation of financial effects made by organisations that occurred after developing a cooperation with another organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogusławski Z., Wiankowski S., Formy holdingów w gospodarce, [w:] S. Wiankowski (red.), Praktyka tworzenia i funkcjonowania holdingów w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zgrupowania przedsiębiorstw przyszłości. Sieci, koncerny, holdingi i konglomeraty, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001.
  3. Kożuch B., Nauka o organizacji, CEDEWU.PL, Warszawa 2009.
  4. Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  5. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
  6. Miedziński B., Zgrupowania przedsiębiorstw, Materiały i Studia nr 62, Instytut Administracji i Zarządzania, Warszawa 1987.
  7. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław - Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154716
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu