BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bakonyi Jadwiga (Wyższa Szkoła Humanitas)
Tytuł
Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
Digital Competences of Employees of Social Assistance and Integration Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 113-124, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Informatyka, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Pomoc społeczna, Integracja społeczna
Communication, Information science, Competences, Employees competencies, Social assistance, Social integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej tak jak inne grupy zawodowe w swoich codziennych obowiązkach zawodowych korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnej, zarówno w kontaktach międzyorganizacyjnych, jak i komunikując się z osobami objętymi opieką tych instytucji. Poziom kompetencji w tym obszarze, jakość wyposażenia stanowisk pracy i realizowane programy szkoleniowe w ogromnym stopniu wpływają na efektywność działania tych instytucji. Opracowanie prezentuje wyniki badań tych zagadnień w odniesieniu do wybranej grupy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Wyniki analizy mogą być podstawą dla tworzenia programów szkoleń dla pracowników, pracodawców i innych podmiotów zaangażowanych w procesy szkoleniowe. (abstrakt oryginalny)

Employees of social assistance and integration institutions, like other professional groups, in their daily professional duties rely on information and communications technology - both in inter-organizational relations and communicating with the persons under care of these institutions. The level of competence in this area, quality of workplace equipment and training programs that are in place greatly affect the effectiveness of these institutions. The paper presents results of research on these issues in relation to the selected group of employees of social assistance and integration institutions from the region of Silesia. The results of the analysis can be the basis for creation of training programs for employees, employers and other entities involved in the training process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
  2. Kazibudzki P., Psychologiczno-społeczne aspekty skuteczności w biznesie, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
  3. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltex, Warszawa 1997.
  4. Marszałek A., Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy, "ementor" 2011, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154718
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu