BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierpioł Adrian (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Integracja systemów zarządzania na poziomie zarządzania procesowego
Integration of Management Systems at the Level of Process Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 125-134, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zintegrowane systemy zarządzania, Systemy zarządzania, Efektywność zarządzania, Przedsiębiorstwo, Jakość, Ochrona środowiska, System zarządzania BHP, Strategia przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa
Management, Integrated Management System, Management system, Management effectiveness, Enterprises, Quality, Environmental protection, Health and safety management system, Corporation strategies, Corporate objectives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę integracji systemów zarządzania na płaszczyźnie procesowej. Rozważania o możliwych metodach i narzędziach integracji systemów zarządzania oparto na najczęściej spotykanych połączeniach systemowego zarządzania jakością z  zarządzaniem środowiskowym i  zarządzaniem bhp. Celem rozważań jest prezentacja zagadnień teoretycznych, jak również analiza praktycznych aspektów integracji systemów zarządzania w ramach mechanizmu podejścia procesowego, ukierunkowanych na podniesienie skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa w  odniesieniu do jego strategii oraz ustanowionych celów. Zaprezentowane analizy teoretyczne uzupełniają rozważania autora oparte na doświadczeniu jako szkoleniowca i konsultanta z zakresu systemów zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the subject of integration of management systems at the level of processes. Reflections on the possible methods and tools of management systems integration are based on the most common combination of the quality management system with environmental management and health and safety management. The aim of the discussion is to present the theoretical as well as practical aspects of the analysis of the integration of management systems within the mechanism of the process approach, aimed at improving the efficiency of the operation of the company in relation to its strategy and targets set. The presented theoretical analysis complete the considerations based on the author's experience as a trainer and consultant in the field of management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
 2. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Bernais J., Ingram J, Kraśnicka T., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii Zarządzania i dziedzin pokrewnych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2001.
 5. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1981.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 8. Jarugowa A., Nowak W.A., Sztychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 9. Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 10. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965.
 11. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 12. Kirejczyk E. Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.
 13. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 14. Lozano Platonoff A., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin S.A., Warszawa 2009.
 15. Nowak E., Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CedeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 16. Obłój K. Strategia organizacji. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 17. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 18. PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2005.
 19. Porter M., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 20. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwerbusiness, Warszawa 2010.
 21. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 22. Wąsikiewicz-Rusnak U., Ekorozwój w strategii gospodarowania. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003.
 23. Wąsikiewicz-Rusnak U., Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 24. Wąsikiewicz-Rusnak U., Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009.
 25. Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154742
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu