BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślak Marcin (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Zarządzanie technologią informacyjną jako główny czynnik wzrostu wartości dla organizacji
IT Governance as Major Generator of the IT Value for Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 151-168, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Ład informacyjny, Usługi informacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość przedsiębiorstwa
Information Technology (IT), Information order, Information services, Enterprise management, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie obszarem technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie odgrywa znaczącą rolę jako generator wartości dla jego interesariuszy. Organizacje w coraz większym stopniu opierają swoją działalność operacyjną na technologiach informacyjnych i systemach IT, co rodzi potrzebę zarządzania, kontrolowania i nieustannego monitorowania tego obszaru. Zoptymalizowanie dostarczania wartości z własnych zasobów informacyjnych wymaga jednak zmiany podejścia w kadrze zarządzającej IT - przejście od dostarczania technologii do dostarczania wartości z usług IT. Istnieje szereg podejść i metod do wdrożenia nadzoru nad ładem IT. Jednym z nich jest COBIT 5, model zarządzania IT w przedsiębiorstwie. W 2012 roku została wydana ostatnia, najnowsza wersja tego modelu, wyposażona w istotne narzędzia organizacyjne. COBIT szeroko obejmuje wszystkie aspekty związane z obecnością w organizacji technologii informacyjnych. Kolejnym modelem jest biblioteka dobrych praktyk zarządzania usługami IT pod nazwą ITIL. Poprzez wprowadzenie podejścia usługowego ITIL przyczynia się do wzrostu efektywności i wydajności przedsiębiorstwa za sprawą jego systemów informacyjnych. Tak COBIT, jak i ITIL zapewniają zintegrowane, całościowe podejście do zarządzania technologią informacyjną i procesami usługowymi z perspektywy zarządzania organizacją. Zastosowane jednocześnie wzajemnie wzmacniają swoje potencjały oraz wpływ na polepszenie efektywności kosztowej i zoptymalizowanie zużycia zasobów. (abstrakt oryginalny)

IT governance and management in an enterprise plays an important part in generating value for the stakeholders. Increasingly, organizations based their operational services through its Information Systems and Information Technology that need to be managed, controlled and monitored constantly. Obtaining optimal value from the use of IT in the enterprise now requires a paradigm shift for IT management - the transition from the delivery of IT products to deliver value in the form of IT services. There are several guidelines oriented to the management and control of certain sectors of IT. One of these guidelines is COBIT 5, a framework for the governance and management of IT enterprises. In 2012 the latest version of this framework was released introducing important features. COBIT covers all activities related to IT for the IT Governance. The second approach is ITIL, which provides a consistent, and coherent framework of best practices for ITSM (IT service management) and related processes, which promotes a quality approach for achieving business effectiveness and efficiency in the use of Information Systems. COBIT and ITIL provide an integrated, top-to-bottom approach to IT governance and service management from a business perspective. When used together, the power of both approaches is amplified, with a greater likelihood of management support and direction, and a more cost-effective use of implementation resources. The purpose of this paper is to present IT as a major value generator for enterprises by using two main standards and good market practices in the field of management of the IT services, which are COBIT and ITIL. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augutter C., Cartlidge A., Hanna A., Rance S., Rudd C., Sowrby J., Windebank J., ITIL Foundation Handbook, The Stationery Office, Norwich 2012.
 2. Board Briefing on IT Governance. 2nd edition, IT Governance Institute, 2003.
 3. Grembergen Van W., Strategies for information technology governance, Idea Group Publishing, London 2004.
 4. Gulla J., Seven reasons IT Project fail, "IBM Systems Magazine", March 2013.
 5. Hendersen J.C., Venkatraman N., Strategic Alignment: Leveraging Information. Technology for Transforming Organizations, "IBM Systems Journal" 1993, 32 (1).
 6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
 7. Loh L., Venkatraman N., Diffusion of Information Technology Outsourcing: Influence Sources and the Kodak Effect, "Information Systems Research" 1992, 3 (4).
 8. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 9. Orzechowski R., Rola nowych technologii jako katalizatorów rozwoju gospodarki usług i znaczenie efektywności ich wykorzystania w trakcie budowy wartości przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 10. Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.
 11. Stabell C.B., Fjeldstad O.D., Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19.
 12. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management. Tranforming Organizations in the Digital Economy, J. Wiley & Sons, New York 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154746
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu