BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne
Recourses of Human and Intellectual Capital in Agricultural Farms - Theoretical Aspect and Its Practice Implications
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 84, s. 5-12, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny
Arable farm, Agriculture, Human capital, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie problematyki zasobów ludzkich w rolnictwie, zwłaszcza w aspekcie ich transformacji w kapitał intelektualny, oraz próba zilustrowania zróżnicowania tego zasobu w gospodarstwach rolnych. (fragment tekstu)

In this paper some implication of existence of intellectual capital was presented. It was also showed that, this recourse is most stronger accented in polish agriculture farms. The basis of progress of this capital is human capital. The skillful transformation of human resources made new resource of human, structural and relations capital. The effect is the market success of farm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R., 2003: Ekonomia. Makroekonomia. PWE, Warszawa.
 2. CHWISTECKA-DUDEK H., SROKA W., 2000: Core competencies - koncepcja strategiczna. Przegląd Organizacji nr 7-9.
 3. DUDEK M., 2010: Kapitał ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierające jego rozwój. IERiGŻ, Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 540, Warszawa.
 4. EDVINSSON L., MALONE M.S., 2001: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 5. GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., 1995: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 6. GRIFFIN R.W., 2004: Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa.
 7. JASIŃSKA A., 2007: Wybrane elementy kapitału intelektualnego w świetle założeń koncepcji zasobowej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1187.
 8. KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (red. nauk.), 2007: Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa.
 9. MACIAS J., 2009: Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji nr 9.
 10. MARCYSIAK A., SZAREK S., 2009: Oddziaływanie cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. RN SERiA tom XI, zeszyt 1.
 11. MIŚ T.: Rola jakości kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa; dostęp on-line: http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/90/6.pdf; stan na 25.07.2010.
 12. OBŁÓJ K., 1993: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa.
 13. PASZEK A., 2009: Analiza procesów tworzenia kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2/2009, Wyd. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 14. REGULSKI K.: Metody klasyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego. Gazeta IT dostęp on-line: http://gazeta-it.pl/200305226087/Metody-klasyfikacji-i-pomiaru-kapitalu-intelektualnego.html#trzy; stan na 25.07.2010.
 15. ROMANOWSKA M., 2004: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 16. SITEK E., 1997: Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. Ekonomista 1997, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o. Warszawa.
 17. STONER J., WANKEL CH., 1992: Kierowanie. PWE, Warszawa.
 18. WOŚ A., 2004: W poszukiwaniu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu