BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej
Changes in the Efficiency of Farming in the Provinces after the Polish Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 84, s. 13-21, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Integracja rolnictwa Polski z UE, Pomiar efektywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna)
Agriculture, Integration of Polish agriculture with the EU, Efficiency measurement, Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było zbadanie zmian efektywności działalności rolniczej po akcesji do Unii Europejskiej. W tym celu porównano rok 2005, czyli pierwszy pełny rok członkostwa w Unii, z rokiem 2008. Jednym z rodzajów pomiaru efektywności jest sposób wykorzystania zastosowanego nakładu w celu uzyskania danego efektu, a w sytuacji wielowymiarowej - wielu nakładów i wielu efektów. W badaniach zaprezentowano z jednej strony próbę pomiaru efektywności w skali makro w podziale na województwa, tzn. próbę określenia, jakie są osiągane efekty tej działalności przy danych zasobach, nakładach i technice. Natomiast z drugiej strony do tego pomiaru zostały wykorzystane cztery alternatywne metody analizy granicznej, w których pomiar efektywności odbywa się na podstawie porównania z obiektami uznanymi za efektywne przez oszacowanie odpowiedniej funkcji granicznej. (fragment tekstu)

The article presents the results of measuring the technical efficiency of agriculture in Poland using two alternative methods of group analysis of the border (frontier analysis): method SFA (Stochastic Frontier Analysis) and DEA method (Data Envelopment Analysis). The main objective of this study was to determine what changes in the efficiency of agricultural activity took place after the Polish accession to the European Union. For this purpose, there were compared the effectiveness of the years 2005 and 2008. The results show that, depending on the econometric model may show the effectiveness of changes either increasing or decreasing trend in the case of the same province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AIGNER D.J., LOVELL C.A.K., SCHMIDT P. 1977: Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics", 6.
  2. BANKER R.D., CHARNES A., COOPER W.W. 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science" 30.
  3. BATTESE G.E., COELLI T.J. 1992: Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, "Journal of Productivity Analysis", 3.
  4. BATTESE G.E., COELLI T.J. 1995: A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data. "Empirical Economics", 20.
  5. CHARNES A., COOPER W.W., RHODES E. 1978: Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", vol. 2, issue 6.
  6. COELLI T., PRASADA R., BATTESE G. 1998: An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
  7. FÄRE R., GROSSKOPF S., LOVELL A.K. 1995: Production Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press.
  8. MEEUSEN W., VAN DEN BROECK J. 1977: Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions With Composed Error, "International Economic Review", 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu