BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bessert Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategie działania przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w zależności od formy własności
Operation Strategies of the Sugar Industry Enterprises According to the Ownership Form
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 84, s. 33-46, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Formy własności przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Sugar industry, Types of business ownership, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano porównania działań podejmowanych przez posiadające doświadczenie na rynku unijnym koncerny zagraniczne zaangażowane w polskie cukrownictwo z działaniami w cukrowniach należących do Skarbu Państwa, w okresie transformacji systemowej. (fragment tekstu)

After 15 years since beginning of the economic system transformation in 1989, substantial share of the polish sugar enterprises was characterised by domination of the state capital. In the research there were compared the strategies of operation in private sugar enterprises owned by chosen foreign investors and sugar processing companies grouped in the sugar holdings, possessed by the State. For that purpose operations of the research enterprises were decomposed into four function areas: production, human capital, marketing and finances. In result of undertaken analyses and comparisons of operation courses among groups of the sugar enterprises according to the above-mentioned areas, operation strategies realised by sugar enterprises grouped according to the differential ownership form were identified, described and evaluated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informator: kampania w świetle liczb, Stowarzyszenie Techników Cukrowników, Instytut Przemysłu Cukrowniczego, nr 6/977/97, 2/997/98, 4/1022/99, 1/1042/2000, 1/1064/2001, 1/1085/2002, 2/1086/2002, 22/1128/2003, Warszawa.
  2. KLIMCZUK B., Konkurencyjność polskiego sektora cukrowniczego w warunkach integracji europejskiej, praca doktorska. SGGW, Warszawa 2003.
  3. KONDRAKIEWICZ T., Holdingi w przemyśle cukrowniczym: procesy dostosowawcze do integracji z Unią Europejską. Wyd. UMCS, Lublin 2000.
  4. Strategor 1995, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu