BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Koszty żywienia krów mlecznych a wyniki ekonomiczne gospodarstw
Costs of Feeding Dairy Cows and Economic Results of Dairy Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 84, s. 57-62, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zwierzęta gospodarcze, Konsumpcja żywności
Arable farm, Livestock, Food consumption
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu zmian w żywieniu krów na wysokość kosztów produkcji mleka oraz na wielkość dochodów w gospodarstwach. Dla określenia wpływu zmian żywienia na sytuację ekonomiczną wykorzystano trzy gospodarstwa uczestniczące w analizach International Farm Comparison Network (IFCN) w 2008 r. Były to gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie bydła mlecznego, jednak różniące się wielkością stada, wydajnością mleczną krów oraz nakładami na produkcję. (fragment tekstu)

The paper presents results of studies on costs and profitability of milk production in various diets of dairy cows. For the three farms specialized in milk production, were developed two variants of feeding cows on the basis of hay silage produced on the farm. One scenario assumes maintenance of current milk yield of dairy cows and use of concentrates. The second eliminated concentrates from the feed and assumes a reduction of milk yield of cows. The analysis included the costs and profitability of milk production in farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZARNOTA P., 2009: Koszty produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1.
  2. JUSZCZYK S., RĘKORAJSKI M., 2007: Koszty bezpośrednie pasz łąkowo-pastwiskowych w gospodarstwach mlecznych województwa łódzkiego. "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, t. 94, z. 2.
  3. KAROLEWSKA M., WILCZYŃSKI A., 2007: Analiza opłacalności produkcji mleka polskich gospodarstwach na tle wybranych krajów Europy. "Folia Universitaties Agriculturae Stetinensis. Oeconomica" nr 47.
  4. MAŃKO S., 2007: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t 93, z. 2.
  5. Rolnictwo w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
  6. RUNOWSKI H., 2007: Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka. "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, t. 93, z. 2.
  7. SASS R., 2009: Koszty produkcji mleka w województwie kujawsko-pomorskim na tle makroregionu Wielkopolski i Śląska oraz Polski. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1.
  8. WÓJCIK A., 2009: Poziom i struktura kosztów produkcji mleka. [w:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2009. Praca zbiorowa pod red. M. Świtłyka, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
  9. ZIĘTARA W., 2007: Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu