BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników
The Farmers' Opinions about Possibilities and Barriers of Milk Production in Malopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 84, s. 63-75, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Badanie opinii
Milk production, Dairy, Opinion research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest prezentacja szans i barier rozwoju produkcji mleka, które obserwują w swoim otoczeniu producenci mleka prowadzący gospodarstwa na terenie województwa małopolskiego. (fragment tekstu)

The article presents the results of researches based on interviews among farm with milk production about possibilities and barriers of this production in Malopolska region. Detailed analyzing were the barriers and opportunities, including: barriers of location and economic. The study shows also deficiencies that hinder the most milk production, and the opportunities that may be used by farmers to production. The article contains information about the changes that the respondents intended to introduce on their farms in the coming years. The findings were presented to the division of farms into groups depending on the number of dairy cows in the herd. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BAŃSKI K.: Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa 2007.
  2. CZUDEC A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
  3. GAWLIK J.: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013. (dostęp online z 10.06.2010 r. www.malopolskie.pl)
  4. MOSKAL S.: Społeczno-gospodarcze przeobrażenia wsi i problemy rozwoju lokalnego w procesie polskiej transformacji ustrojowej. [w:] Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wyd. AR w Krakowie, Kraków 2003.
  5. MUSIAŁ W.: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2008.
  6. ROGACKI H.: Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. SAŁACKI K.: Sytuacja sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej w 2009 r. Przegląd Mleczarski 6/2010.
  8. WAWRZYNIAK B.M.: Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu