BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Faktoring samorządowy czy forfaiting samorządowy - propozycja uporządkowania pojęć
Local Government Factoring vs. Local Government Forfaiting: Attempt to Order the Terminology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 365-378, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Faktoring, Forfaiting, Samorząd terytorialny
Factoring, Forfaiting, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku polskim od kilku lat oferowane są przez faktorów usługi, w których dłużnikami są jednostki samorządu terytorialnego. Usługi te nazywane są faktoringiem samorządowym. Ich cechy charakterystyczne wskazują na to, że są to usługi forfaitingu, a nie faktoringu. Nazewnictwo wymaga uporządkowania. Prawidłowa nazwa powinna brzmieć forfaiting samorządowy.(abstrakt oryginalny)

For several years Polish factors have been offering services in which local government entities are involved as debtors. These services are sometimes called local government factoring. However, they have characteristics that suggest they are actually forfaiting, not factoring services. The terminology needs ordering. They should be called local government forfaiting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000.
 2. Glogowski E., Muench M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1996.
 3. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2005.
 4. GUS, Działalność przedsiębiorstw faktoringowych w 2008 r., Warszawa 2009.
 5. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger, Warszawa 2000.
 6. Ignaczewski J., Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Klapper L., The Role of "Reverse Factoring" in Supplier Financing of Small and medium Sized Enterprises, Development Reaserch Group, The World Bank, Washington 2004.
 8. Kreczmańska-Gigol K., Istota usług faktoringowych, [w:] Faktoring w Polsce 2010. Analiza. Rynek. Perspektywy, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 9. Larek E., Steins U., Leasing, Factoring und Forfaitierung als Finanzierungssurrogate, Fortis Verlag, Köln 1999.
 10. Mac R., Forfaiting. Metoda finansowania przedsiębiorstwa eksportującego, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 11.
 11. Müller-Wiedernhorn A., Praxishandbuch Forderungsmanagement. Juristisches know-how für Man- ager und Führungskräfte. Mit vielen Praxishinweisen und Beispielen, Gabler, Wiesbaden 2006.
 12. Rawa P., Forfaiting, "Handel Zagraniczny" 1993, nr 8-9.
 13. Schwarz W., Factoring, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart 1996.
 14. Stecki L., Forfaiting, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1994.
 15. Süchting J., Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, Wiesbaden 1995.
 16. Tokaj-Krzewska A., Forfaiting, Difin, Warszawa 1999.
 17. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Werdenich M., Modernes Cash-Management. Instrumente und Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der Liquidität, mi-Fach Verlag, München 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu