BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patyra Sławomir
Tytuł
Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw - zarys problemu
Social Consultations in the Process of Preparing the Government's Bills - an Outline of the Problem
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 497-510
Słowa kluczowe
Projekty ustaw, Prawodawstwo, Partycypacja społeczna, Podejmowanie decyzji
Legislation drafts, Legislation, Social participation, Decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsultacje społeczne w polskim prawie są jedną najpowszechniej znanych form komunikacji pomiędzy decydentami a społeczeństwem. W artykule omówiono istotę i znaczenie konsultacji społecznych. Przedstawiono pewne prawidłowości obowiązujące w zakresie materialnym, kwestiach formalnych oraz organizacji konsultacji społecznych w odniesieniu do podmiotów, które są uprawnione do konsultowania projektów ustaw na etapie ich opracowywania.

The article contains a critical analysis of chosen aspects of social participation in the process of preparing the government's bills. Dialogue between the social partners and the government plays a special role in this process. On the one hand, that dialogue is an important element of so-called deliberated democracy. On the other hand, it contributes to rationalization of the legislative process. The social consultations are not regulated in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 but in the many of statutes. A catalogue of subjects who participate in the social consultations is very large and contains about 70 organisations, among others trade unions of workers, and employers. A special forum for contacts between the social partners in the process of preparing the government's bills is the Trilateral Commission for Social and Economic Affairs. In the modern Polish legal order there is no compact model of social consultations, which precisely qualifies their functions in the law-making process. In the context of the principle of sovereignty of the nation and the principle of civil society it is extremely important to give the social consultations a real shape and to provide them a real influence on the legislative process as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. E. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009, s. 327-330.
 2. J. Jarosiński, Demokracja partycypacyjna - teoria i praktyka, [w:] Polska - Europa - świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Lublin 2012, s. 57.
 3. A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 1999, nr 8, s. 40-50.
 4. Ch. Mouffe, Paradoks demokracji tłum. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław 2005, s. 65-66.
 5. A. Turska, Państwo społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Państwo - prawo - polityka w przestrzeni konstytucyjnej red. J. Majchrowski, Warszawa 2007, s. 158.
 6. P. Kędziora, Procedura przygotowania projektu ustawy. Postępowanie ustawodawcze na etapie sejmowym [w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, Warszawa 2009, s. 167.
 7. C. Kosikowski, Zasięganie opinii i korzystanie z ekspertyz oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych i dokonywanie uzgodnień w procesie tworzenia prawa i jego kontroli - rzeczywistość czy fikcja? - załącznik do raportu Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, pt. "Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian", "Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 1, s. 108.
 8. B. Rysz-Kowalczyk, Polityka społeczna w obecnym ładzie konstytucyjnym, [w:] Porządek konstytucyjny w Polsce, red. W. Jakubowski, T. Słomka, Warszawa-Pułtusk 2008, s. 220-221.
 9. W. Staśkiewicz, Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO - PSL, [w:] Demokracja w Polsce 2007-2009, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, Warszawa 2009, s. 58.
 10. P. Chybalski, Dopuszczalność ponownego złożenia projektu ustawy nieuchwalonej z powodu zakończenia kadencji Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. I, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010, s. 214.
 11. K. Kubuj, Marszałek Sejmu na straży jakości ustaw, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 63 i n.
 12. A. Szmyt, W sprawie konsultacji senackich projektów ustaw, [w:] Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997-2007), Gdańsk 2008, s. 265.
 13. B. Szepietowska, Proces ustawodawczy, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 106.
 14. W. Wołpiuk, Lobbing a demokratyczne formy wpływu na stanowienie prawa [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 256-259.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.497
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu