BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych
Practical Application of Selected Panel Models in Assessment of Financial Situation in the Agricultural Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 31-40, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Modele panelowe, Finanse przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne
Panel model, Enterprise finance, Estimation of enterprises financial condition, Agricultural enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój nauki niesie ze sobą wykorzystywanie coraz bardziej nowoczesnych metod badawczych. Przeprowadzane analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw wymagają zastosowania coraz bardziej złożonych narzędzi i metod statystycznych. Ciekawym rozwiązaniem metodycznym wydaje się prowadzenie badań z wykorzystaniem analiz panelowych. Pewną trudność można napotkać na etapie gromadzenia danych do tych analiz, szczególnie jeżeli typ badania wymaga zebrania danych do panelu zbilansowanego. Im dłuższy analizowany czas, tym trudniej zgromadzić jednorodne dane dla tej samej grupy przedsiębiorstw. Przygotowanie takiego panelu pozwala jednak na szersze i dokładniejsze przeanalizowanie zależności występujących w badanych przedsiębiorstwach. Bazowanie na danych o charakterze panelu zbilansowanego pozwala na zastosowanie takich metod m.in., jak analizy panelowe z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów, estymacje panelowe za pomocą modelu panelowego o stałych efektach oraz modelu panelowego o zmiennych efektach. (fragment tekstu)

The study presents models which were used to prepare panel data (estimation based on the classical method of the smallest squares, panel model with fixed effects, panel model with random effects). Panel analyses were conducted which were supposed to identify factors influencing revenue figures. Based on the statistical tests it was found that panel model with fixed effects was more applicable then the other methods of estimation (for analyzed type of data). As a result of analyses performed it was found that revenue is mostly impacted by cash-flow, level of employment and work productivity. Established variables improve the management process of sale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BALTAGI B.H., 2003, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, LTD, England.
  2. CHMIELEWSKA M., 2007, Płynność bieżąca a efektywność gospodarowania w spółdzielniach mleczarskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Nr 455 (50), t. 2.
  3. FRANC-DĄBROWSKA J., 2008, Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Nr 1.
  4. KUFEL T., 2007, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. GRILICHES Z., M.D. INTRILIGATOR, 2007, Handbook of econometrics, V2, Elsevier North Holland, Spain.
  6. GRUSZCZYŃSKI M., 2002, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  7. NOWAK S. (red.), 1965, Metody badań socjologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  8. NOWAK S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. WASILEWSKI M., 2007, Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu