BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej
The Capital Structure in Pigs Holdings of Different Economic Size
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 41-51, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Hodowla zwierząt, Przedsiębiorstwo rolne
Capital structure, Animal husbandry, Agricultural enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie struktury kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej. Badaniami objęto gospodarstwa które produkowały 100 i więcej tuczników rocznie oraz nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w ramach polskiego FADN w latach 2004-20061. Wymogi te spełniało 249 gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 16 do ponad 100 ESU. Wielkość ekonomiczna stanowi jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstw we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Jest ona określana na podstawie sumy wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich (ang. SGM - Standard Gross Margin) wszystkich rodzajów działalności występujących w gospodarstwie. Jedno ESU odpowiada równowartości 1200 euro. (fragment tekstu)

The paper aims to present the capital structure in pigs holdings of different economic size. A research was made in the holdings which produced 100 and more porkers per year and accordingly participated in Farm Data Accountancy Network in years 2004-2006. Holdings were divided into the two groups in accordance to the economic size (large and very large). It results from the research that holdings of different economic size differed in their efficiency of land, labor, capital and level of net debt. In the first group share of loan capital amounted to 17.0% but in second one - to 23.0%. As for the structure of loans, the majority of them were long and medium- term ones. These loans were fully secured with fixed assets. Loan capital led to the efficiency of own capital, especially in case of larger holdings. This group was characterized with higher labor efficiency and fixed assets, and more financial means was invested. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BARRY P.J., ELLINGER P.N., BAKER C.B., HOPKIN J.A.: Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois 1995.
  2. KULAWIK J.: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1995.
  3. MARCYSIAK A.: Wielkość ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe SERiA, t. 10, z. 2, Warszawa 2008.
  4. SKOWRONEK-MIELCZAREK A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  5. SZCZEPANIAK I.: Problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SERiA, t. 8, z. 2, Warszawa 2007.
  6. WASILEWSKI M.: Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 92, z. 2, Warszawa 2006.
  7. WYSZKOWSKA Z.: Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Część 2. Pod red. nauk. G. Woźniak. Zeszyty Naukowe UR, z. 9, Rzeszów 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu