BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boldak Alexander (Grodno State Agrarian University, Republic of Belarus), Rudenko Dmitry (Grodno State Agrarian University, Republic of Belarus), Pestis Maria (Grodno State Agrarian University, Republic of Belarus), Pestis Pavel (Grodno State Agrarian University, Republic of Belarus), Rudenko Elena (Grodno State Agrarian University, Republic of Belarus)
Tytuł
Financial Position of Agroecotourist Units in the Republic of Belarus
Sytuacja finansowania gospodarstw agroturystycznych na Białorusi
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 53-60, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie rolnictwa, Agroturystyka, Gospodarstwa rolne, Ekoturystyka
Agricultural finance, Agrotourism, Arable farm, Ecotourism
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Białoruś
Belarus
Abstrakt
Agroturystyka staje się coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się branżą w światowej turystyce. Białoruś posiada niewyczerpane zasoby rozwoju agroturystyki. Pozwala to na wspieranie stabilnego rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie dobrobytu mieszkańców wsi poprzez wdrażanie atrakcyjnych inwestycji, kreując nowoczesną społeczną infrastrukturę, sprzyjając tworzeniu nowych miejsc pracy. Przyczynia się to do osiągnięcia kulturowo-społecznych celów. Agroturystyka jest postrzegana jako ważny składnik realizowania Państwowego Programu Rewitalizacji i Rozwoju Wsi na Białorusi w latach 2005-2010. Głównym problem podjętym w artykule jest brak środków pieniężnych na realizowanie w agroturystyce podstawowych założeń i modeli określonych w Programie Narodowym dla agroturystyki wiejskiej. Zagadnienie związane z interpretacją pomocy finansowej nie jest określone w orzeczeniu Prezydenta Białorusi "Stopień rozwoju agroturystyki na Białorusi". Utrzymanie i rozwój naturalnego i ludzkiego potencjału pozwoli na wzrost efektywności agroturystyki w sektorze rolnictwa w gospodarce Białorusi. (abstrakt oryginalny)

Agroecotourism is becoming the most dynamical branch of the world tourist industry. The Republic of Belarus has inexhaustible potential for the development of agroecotourism. It promotes a steady development of rural regions, raises well-being of its inhabitants by attracting investments, creates modern social infrastructure and new working places, contributes to the achievement of social and cultural purposes. Agroecotourism is considered to be the important component for the successful realization of "State Program for the Revival and Development of the Countryside in the Republic of Belarus for 2005-2010". Maintaining and developing natural and human potential Belarus will make agroecotourism into a profitable branch of the agrarian sector of economy. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rural tourism in Belarus. Minsk Belagroprombank, Belarusian Association «Country Escape», Minsk 2006.
 2. Recreation and rest in Grodno region. Baff, Mińsk 2009.
 3. LUCHENOK S.: Agroturism: world experience and development is in Republic of Byelorussia. BGEU, Mińsk 2008
 4. Agroturism experience, problems, recommendations. Institute of Economy of National Academy of Sciences Belarus, Mińsk 2008.
 5. REDKOVSKAYA O.: Financial-economic aspects of development of ecological tourism. Forest and Hunting Economy, No 5, Mińsk 2004.
 6. DENISOVA O.V.: Economical Questions of Belarus Agriculture Development. Byelorussian Research Institute of Agrarian Economy, Mińsk 2008.
 7. State program for the development of tourism in the Republic of Belarus for 2006-2010. Decree № 927 of the Council of Ministers of RB of August, 24, 2005. Mińsk.
 8. RADIUK A.: Belarus ratified the Charter of WTourO// NEG. May 24, 2005, № 37.
 9. KLITSUNOVA V.: Tourism with the prefix "agro" // Belarusian dumka. 2004, № 12. 36.
 10. On measures for the development of agrotourism in the Republic of Belarus. Decree of the President of the Republic of Belarus № 312 of June 2, 2006 // Belarusian dumka. June 3, 2006.
 11. Program for participation of "Belagroprombank" in the development of agroecotourism in the Republic of Belarus. Simple answers to complex questions. Мinsk 2007 - www.belapb.by
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu