BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mojski Wojciech
Tytuł
Ochrona wolności wypowiedzi w świetle Uwag Ogólnych nr 34 Komitetu Praw Człowieka ONZ
Protection of Freedom of Expression in View of the U.N. Human Rights Committee's General Comments No. 34
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 589-602
Słowa kluczowe
Wolność słowa, Prawa obywatelskie
Freedom of speech, Civil Rights
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnych gwarancji wolności słowa przewidzianych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) z punktu widzenia zbioru Uwag Ogólnych nr 34 uchwalonego przez Komitet Praw Człowieka ONZ (HRC). W artykule uwagę skoncentrowano głównie na interpretacji przepisów artykułu 19 i 20 MPPOiP.

The purpose of this article is to analyze legal guarantees of freedom of expression provided for in The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) from the perspective of The U.N. Human Rights Committee's (HRC) General Comments No. 34. The study is focused mainly on the HRC's interpretations concerning regulations of the article 19 of ICCPR, which consists general direct provisions of this freedom and its general indirect limitations, and also the HRC's comments on the article 20 of ICCPR, which is related to different forms of hate speech. Firstly, the analysis shows HRC's general description of elements of freedom of expression, i.e. the right to hold opinions and freedom to seek, receive and impart information and ideas, but also of the principle of rights and freedoms limitations' proportionality. It also concerns HRC's comments on the specific forms and contexts of freedom of expression, mainly about freedom of press and media, crimes of defamation, public insult of head of state and constitutional authorities or public officials and also crimes of religious offence and some forms of hate speech. Moreover, there was indicated HRC's stand on the matter of imprisonment penalty as a legal sanction for misuse of freedom of expression.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Michalska, Komitet Praw Człowieka - kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/AnnaMichalskaKomitetPrawCzlowiekaKompetencjeFunkcjonowanieOrzecznictwo.pdf
  2. R. Wieruszewski, Instytucja skargi indywidualnej do Komitetu Praw Człowieka ONZ, [w:] R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009, s. 9-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.589
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu