BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w działaniach przedsiębiorstw niefinansowych
Consequences of the Global Financial Crisis in Non-Financial Companies Activity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 403-415, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Zarządzanie finansami, Inwestycje, Płynność finansowa
Financial crisis, Financial management, Investment, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie konsekwencji globalnego kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Zakres podjętej analizy czynników kształtujących sytuację finansową przedsiębiorstw obejmował lata 2007-2010. Kryzys finansowy naruszył strategię przedsiębiorstw ukierunkowaną na trwały wzrost, powodując konieczność radykalnego ograniczenia inwestycji w sytuacji spadku liczby zamówień oraz kryzysu zaufania na rynku finansowym wspierającym rozwój sfery realnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the consequences of the global financial crisis in non-financial companies in Poland. The performed analysis focused on factors which influenced the financial situation of enterprises in 2007-2010. The global financial crisis disturbed the developing strategy of companies and caused the need to decrease the level of investment in case of declining number of orders and the trust crisis on the financial market not being able to support the real sphere of the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarski w okresie poakcesyjnym, GUS, Warszawa 2009.
 2. Biuletyny Statystyczne GUS z lat 2007-2010.
 3. Claessems S., Kose M.A., Terrones M.E., The global financial crisis: How similar? How different? How costly?, ,,Journal of Asian Economics" 2010, no. 21.
 4. Dylewski M., Sopoćko K., Interwencja państwa na rynkach finansowych. Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 5. Dziawgo L., Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości: pomiędzy Partnership Banking a Killer Banking?, Zeszyty Naukowe 548 - Ekonomiczne Problemy usług 38, Finanse 2009 - teoria i praktyka - Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 6. Economic Outlook, OECD, 2010, no. 1 (87).
 7. Edelman Trust Barometr 2009, www.edelman.pl.
 8. Farewell to cheap capital? The implications of long-term Shift in global investment and saving, Mc Kinsey Global Institute, December 2010.
 9. Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych - raport z badania, GUS, Warszawa 2010.
 10. Jankiewicz J., Przewidywanie zmian koniunkturalnych w polskim sektorze budowlanym na podstawie diagnoz i oczekiwań przedsiębiorców. Koniunktura gospodarcza, od bańki internetowej do kryzysu subprime, Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Kochel A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie światowego kryzysu gospodarczego. Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 12. Miruszewski T., Polityka monetarna w strefie euro w okresie stabilizacji pokryzysowej. Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 13. Pawłowska M., Marzec J., Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i banko- wym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Seminarium 29.03.2011, www.nbp.pl.
 14. Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., Polskie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 15. Raport o stabilności systemu finansowego, lipiec 2010 r., NBP, Warszawa 2010.
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2010.
 17. Tymoczko I., Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40(3).
 18. Wieprzowski P., Kryzys a zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 19. What is the economic outlook for OECD countries? An Interim Assessment, OECD, 2010.
 20. World Economic Outlook, IMF, July 2010.
 21. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-VI 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
 22. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 23. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
 24. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I połowie 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu