BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - analiza porównawcza według sekcji PKD
The Importance of Current Liabilities in Financing Businesses in Poland - a Comparative Analysis According to the Section in Polish Statistical Classification of Economic Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 85-94, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Klasyfikacja statystyczna, Krótkoterminowe papiery dłużne, Analiza danych statystycznych, Finansowanie przedsiębiorstwa, Zobowiązania finansowe, Płynność finansowa
Statistical classification, Short-term debt securities, Statistical data analysis, Financing enterprises, Financial liabilities, Financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena znaczenia zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce. Postawiono tezę, iż jest ono zmienne i w dużym stopniu uzależnione od specyfiki branżowej przedsiębiorstw. Artykuł uzupełnia piśmiennictwo w zakresie omawianego tematu. Jest fragmentem szerszych badań dotyczących źródeł finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje weryfikację empiryczną opartą na danych źródłowych GUS w latach 1998-2007. Dane statystyczne obejmują wyniki finansowe przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to assess the significance of current liabilities in financing businesses in Poland. The proposed thesis assumed that it is variable and highly dependent on the specificity of the sector in which the business operates. The article is a part of a broader study concerned the short-term financing sources of businesses in Poland. It presents the empirical verification based on the data from the Polish Central Statistical Office in 1998-2007. The statistical data include financial results of businesses keeping accounting books, in which the number of employees exceeds 9. Current liabilities of the companies were presented according to the types of activities based on the Polish Statistical Classification of Economic Activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. PIOTROWSKA M.: Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 85.
  2. KUBIAK J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 10.
  3. ŁACH K.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa. [w:] Kołosowska B. (red.) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 574.
  4. JANETA A., Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa. [w:] Bernaś B. (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 48, Wrocław 2009, s. 365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu