BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Factors of EU Funds Absorption by Territorial Self-Government Units in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 568-578, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Środki unijne, Samorząd terytorialny
EU funds union, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na absorpcję środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego wpływa wiele uwarunkowań: prawnych, instytucjonalnych, proceduralnych, ekonomicznych, finansowych, społeczno-kulturowych, kadrowych, informacyjnych, politycznych. Uwarunkowania te analizowane są w podziale na wewnętrzne (zależne od JST) i zewnętrzne (niezależne od JST).(abstrakt oryginalny)

A lot of factors affect the process of EU funds absorption by the territorial self--government units in Poland. These factors are: legal, institutional, procedural, economic, financial, social, personnel, informational, political. They are analysed in the paper in division into two groups as internal factors (dependent on territorial self-government units) and external factors (independent of territorial self-government units). Księga1.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziemanowicz W., Szmigiel K., Pasywność samorządów, "Wspólnota" 2007, nr 17.
 2. Flieger M., Jak gminy usprawniają absorpcję funduszy UE?, "Wspólnota" 2008, nr 31.
 3. Jedna czwarta środków unijnych jest w gestii samorządów, rozmowa z J. Pawłowskim, wiceministrem rozwoju regionalnego, "Monitor Unii Europejskiej" 2010, nr 10.
 4. Karwatowicz G., Formy finansowania projektów z funduszy unijnych, "Finanse Publiczne" 2010, nr 7.
 5. Kępka W., Możliwości prefinansowania inwestycji unijnych w latach 2007-2013, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 7.
 6. Kornberger-Sokołowska E., Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorzą-dowe, referat wygłoszony dnia 25.04.2007 na posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
 7. Kwieciński J., BCC: Bariery w wykorzystaniu funduszy europejskich na politykę spójności na lata 2007-2013, "Europejski Doradca Samorządowy" 2009, nr 1 (8).
 8. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008.
 9. Należy poprawić jakość projektów. Polskim samorządom brakuje myślenia strategicznego, rozmowa z dr D. Wojtowicz, adiunktem Katedry Europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego, "Monitor Unii Europejskiej" 2010, nr 10.
 10. Nowa droga środków unijnych, rozmowa z E. Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego, "Wspólnota" 2010, nr 1.
 11. Stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2010, "Monitor Regionalny" 7 stycznia 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl (11.01.2011).
 12. Synteza raportu "Wykorzystanie narzędzi finansowych w absorpcji funduszy unijnych i realizacji celów krajowej polityki regionalnej", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu