BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostaszewski Wojciech
Tytuł
Roszczenie wynikające z umowy : uwagi o postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy
Contract Claims : Remarks on Simplified Procedure in Labour Law Cases
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2015, nr 7, s. 20-24, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Roszczenia pracownicze, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Labour law, Workers' claims, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowanie przepisów o postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy nie budzi dzisiaj żadnych wątpliwości. W dalszym ciągu kontrowersje wywołuje jednak zakres roszczeń, co do których można stosować wskazane przepisy. Wiąże się to z wykładnią pojęcia "roszczenia wynikające z umowy" na gruncie prawa pracy. Autor omawia zakres tego pojęcia i zwraca uwagę na jego rozumienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Podkreśla w tym kontekście problem rozgraniczenia, które roszczenia wynikają z umowy, a które ukształtowano jedynie w drodze umowy, ale wynikają z ustawy. Rozważa także kwestię kumulacji roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy. (abstrakt oryginalny)

Currently there is no manner of doubt that simplified procedure is applicable in labour law cases. However there are still some controversies regarding the scope of claims for which these regulations apply. It is a result of problematic interpretation of the legal phrase "contact claims" in the area of labour law. Article describes the scope of indicated definition and points at its interpretation in Supreme Court case law. Article also indicates the division between contract claims and those formulated on the basis of contract but originating from the act of law as well as the matter of cumulating claims in labour law cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.
  2. Frey, R. (2001). Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy. Radca Prawny, 5.
  3. Gudowski, J. (2012). W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II. Warszawa.
  4. Manowska, M. (2003). Postępowania odrębne w procesie cywilnym. Warszawa.
  5. Mroczkowski, P. (2004). Glosa (krytyczna) do uchwały SN z dnia 6 marca 2003 r" III PZP 2/2003, Przegląd Sądowy, 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu