BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orechwa-Maliszewska Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Dług jednostek samorządu terytorialnego i źródła jego finansowania
Debt of Local Government Entities and its Financing Sources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 617-627, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Dług, Dług publiczny, Zadłużenie, Obligacje, Samorząd terytorialny, Papiery dłużne
Catalyst market, Debt, Public debt, Indebtedness, Bonds, Local government, Debt securities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dług jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to głównie z konieczności uzupełniającego finansowania inwestycji realizowanych w oparciu o środki z funduszów Unii Europejskiej. Niemniej jednak zadłużenie większości jednostek samorządowych w relacji do limitów ustawowych jest, jak dotychczas, niewielkie. W strukturze zobowiązań samorządów przeważają kredyty i pożyczki. Instrumentem o rosnącym znaczeniu stają się obligacje ze względu na niski koszt i elastyczność finansowania, proste procedury, długość okresu zadłużenia i brak konieczności zabezpieczeń prawnych. Czynnikiem stymulującym wzrost znaczenia obligacji komunalnych jest powstanie rynku Catalyst.(abstrakt oryginalny)

The debt of local government entities has been continuously rising in recent years. This was due to the need to co-finance investments supported by the EU funds. Nevertheless, the indebtedness of most local government entities is small in relation to legal limits. Loans are the major form of local governments' liabilities. However, bonds started to gain recognition due to low cost, elasticity of financing, simple procedures, long maturity and no need for collateral. The funding of Catalyst market contributes to the increase of importance of municipal bonds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jastrzębska M., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, "Finanse Komunalne" 2009, nr 12.
  2. "Rating & Rynek" 2007, nr 1, 12; 2008, nr 12; 2009 nr 11, 12; 2010 nr 11.
  3. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2010.
  4. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego za III kwartału 2010 r., www.mf.gov.pl.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU 2010 nr 252, poz. 1692.
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104.
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009 nr 19, poz. 100.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
  9. www.gpwcatalyst.pl.
  10. www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu