BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Baer-Nawrocka Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na poziom i relacje cenowe w rolnictwie polskim (analiza długookresowa)
The Impact of the Accession to the UE on Prices and Price Relations in Polish Agriculture (Long Term Analysis)
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 85, s. 59-67, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Agricultural prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie wpływu wstąpienia Polski do UE na zmiany cen i relacji cenowych produktów rolnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The paper aims to present the impact of Polish accession to the EU on prices and price relations of agricultural products in Poland. The results show that after the accession the price volatility decreased. Lower values of price volatility indexes in Poland after the accession tend to decrease the price risk of production decisions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZYŻEWSKI A., GRZELAK A., 2002: Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji. "Wieś i Rolnictwo" nr 2.
  2. KOWRYGO B., 2000: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. LIRA J., WYSOCKI F., 2005: Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  4. MAZURKIEWICZ E., 2004: Przemiany w polskim rolnictwie w latach 90. Przesłankami do jego funkcjonowania po integracji z Unią Europejską. [w:] Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (red.) A. Kowalski, E. Mazurkiewicz, WSE, IERiGŻ, Warszawa.
  5. POCZTA W., KIRYLUK E., 2004: Poziom i relacje cenowe jako element niepewności w produkcji rolnej. "Wieś i Rolnictwo" nr 4.
  6. TOMEK W.G., ROBINSON K.L., 1997: Kreowanie cen artykułów rolnych. Mechanizmy, modele, przykłady. Wyd. PWN, Warszawa.
  7. WILKIN J., 2001: Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo- oczekiwania, rozczarowania, potrzeby. "Wieś i Rolnictwo", nr 1/110.
  8. WOS A., 1994: Strategia rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. "Ekonomista" nr 3.
  9. ZEGAR J.S., 2003: Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 3.
  10. ZEGAR J.S., 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej. [w:] Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (red.) A. Kowalski, E. Mazurkiewicz, WSE, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu